Tradycyjnego już przeglądu zbiorników wodnych zlokalizowanych w obszarze administracyjnym miasta dokonano dzisiaj, pod kątem przygotowania do okresu letniego.

Przy współudziale służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: policji, straży miejskiej, przedstawiciela PZW Koło nr 28 w Knurowie, WOPR, straży rybackiej i leśnej.

/arc/