Knurów: Pierwsze pozytywne wieści dla Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

0
1237

Knurów:

Pierwsze pozytywne wieści dla Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W dniu 21.11.2022 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na której przyjęto proponowaną przez Zarząd LWSM uchwałę w sprawie zmniejszenia wysokości miesięcznych stawek opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców osiedli nieponoszących kosztów funkcjonowania Rad Osiedlowych.
Tym samym zgodnie z zapisami wspomnianej uchwały, począwszy od listopada 2022 opłata eksploatacyjna, dla mieszkańców osiedli nie wybrano Rad Osiedlowych zostanie skorygowana i korekta ta będzie obowiązywać do czasu kolejnej regulacji stawek opłat eksploatacyjnych, gdzie zostaną już uwzględnione opłaty związane z funkcjonowaniem, bądź nie, Rad Osiedlowych.

pełną treść pisma przedstawiamy poniżej

⬇️⬇️⬇️