KnurówNewsyz ostatniej chwili

Knurów: Pierwsza Część Walnego Zebrania LWSM za nami

Knurów: Pierwsza Część Walnego Zebrania LWSM za nami

W piątkowe popołudnie w sali Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Różą” w Szczygłowicach odbyło się pierwsze z pięciu Walnych Zgromadzeń Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

  To efekt szeroko zakrojonej akcji rozpoczętej przez Grupę Inicjującą Zmiany, która dzięki zrozumieniu i zaangażowaniu mieszkańców doprowadziła do założonego i oczekiwanego skutku jakim były między innymi: likwidacja Rad Osiedlowych, zmniejszenie ilości osób zasiadających w Radzie Nadzorczej oraz obniżka uposażenia członków tego organu.

Aby jednak wszystkie zmiany mogły wejść w życie koniecznością jest powołanie nowej Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, która posiada prawne możliwości ich wprowadzenia.

Po części formalnej, gdzie wybrano Prezydium piątkowego zebrania przedstawiono sytuację finansową i sprawozdania z działalności spółdzielni za rok 2022. Następnie członkowie rozpoczęli głosowanie jawne nad przyjęciem projektów uchwał zgodnie z porządkiem obrad oraz głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium oddzielnie każdemu członkowi Zarządu.

Kolejną i najważniejszą częścią pierwszego Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie był wybór nowej Rady Nadzorczej.

Największym zaufaniem mieszkańców Szczygłowic został obdarzony Adam Przybylski, który otrzymał 52 głosy. Na drugim miejscu znalazł się Piotr Ryba (46 głosów), a na ostatnim stopniu podium znalazła się Kalina Nowak (27 głosów).

Wyniki pozostałych kandydatów: Agnieszka Bogusz (26), Krystyna Romańczuk (24), Tadeusz Jasiński (21), Marek Frydryk (21), Grzegorz Stanik (16), Artur Litwin (15), Edward Naporowski (15), Katarzyna Olejnik (14), Maria Rogoń (12), Krzysztof Kuczak (11), Wojciech Bielawski (8), Kamil Nawrot (6), Stanisław Polak (6), Piotr Pankiewicz (2), Krzysztof Lukoszek (2).

Mieszkańcy Szczygłowic stanęli na wysokości zadania i opowiedzieli się za ekonomiczną modernizacją struktur organizacyjnych spółdzielni. Gdyby brać pod uwagę tylko dzisiejsze wyniki wyborów, to w nowej siedmioosobowej Radzie Nadzorczej znalazłoby się aż sześciu przedstawicieli Grupy Inicjującej Zmiany.

W pierwszym Walnym Zgromadzeniu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie wzięło udział 66 członków w tym sześciu z udzielonym pełnomocnictwem.

Kolejne zebranie odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia o godzinie 17:00 w restauracji Protos przy ulicy Szpitalnej 29 w Knurowie.

Będzie ono przeznaczone dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego I oraz członków posiadających lokale użytkowe na tym terenie.

AW