Knurów: Pielgrzymka biegowo-rowerowo na Jasną Górę – 22 maja

0
430

Po raz ósmy z parafii śś Cyryla i Metodego odbędzie się pielgrzymka biegowo-rowerowo na Jasną Górę.

Każda pielgrzymka poświęcona była innej postaci. W roku 2020 z okazji 100-rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W ubiegłym zaś roku, który należał do św. Józefa pielgrzymowaliśmy w jego intencji. Jedną poświęciliśmy 25-leciu kapłaństwa naszego ks. Proboszcza Mirosława Pelca.

W tym roku chcemy uczcić błogosławionego ks. Jana MACHY a zarazem przybliżyć jego postać uczestnikom i nie tylko.

Zapraszamy chętnych do uczestnictwa.

Lista jest otwarta dla wszystkich. Uczestniczą w niej osoby m.in. z Piekar Śląskich, Bytomia, Częstochowy, no i z parafii oraz dekanatu knurowskiego.

Więcej informacji o planie pielgrzymki na plakacie.

Zapraszamy do udziału.

Kontakt z organizatorem – Marianem Płaszczyk – +48 694 604 921.