W dniach od 18 do 21.10.2018 Patrol Drużyny Harcerskiej w Knurowie brał udział w II edycji „Niezłomnych24” czyli ekstremalnym weekendzie dla mężczyzn organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny Familiaris Consortio w Beskidzie Małym.

Zostaliśmy zadysponowani w okolice Leskowca oraz Kocierza Rychwałdzkiego. Harcerze z Knurowa wykonywali wiele zadań m.in pełnili służbę łącznościową, pionierską oraz zabezpieczającą sami doskonaląc się w technikach harcerskich.

Info: fb Piotr Larysz