Euroteach ItL Institute z Turcji jest organizatorem szkolenia dla nauczycieli na temat przedwczesnego ukończenia szkoły przez uczniów oraz sposobów przeciwdziałania takiemu zjawisku.

Uczestniczą w nim z knurowskiej MSP1 Kinga Piechaczek oraz Barbara Hankus.

Tygodniowy kurs w Paryżu odbywa się w ramach europejskiego programu ERASMUS+, Akcja K1, który umożliwia rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w szkoleniach zagranicznych i wymianę doświadczeń. Kurs prowadzi doktor prawa Kirill.N.Babichenko specjalizujący się w prawach człowieka. W paryskim szkoleniu biorą także udział nauczyciele z Hiszpanii i Rumunii.

Kurs opiera się na dyskusjach wokół autentycznych przykładów prowokacyjnych zachowań uczniów w rożnych szkołach. Towarzyszy mu analiza konkretnych przypadków, które służą refleksji i poszukiwaniu rozwiązań przez nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Wskazuje na konieczność pogłębienia wiedzy w zakresie metod nauczania, psychologii, umiejętności budowania właściwych relacji z uczniami i samodoskonalenia dla rozwoju zawodowego.

Stawia wyzwania i pokazuje problemy wynikające z negatywnych postaw uczniów oraz ich niechęci do szkoły, które stają się przyczyną jej porzucenia oraz przedwczesnego zakończenia nauki. Aby uczestniczyć w kursie wystarczy w szkole zastanowić się nad potrzebami szkoleniowymi, znaleźć firmy edukatorskie zagraniczne, opracować dwuletni program szkoleniowy dla nauczycieli pod kątem potrzeb własnej placówki oświatowej wraz z planem wydatków na ten cel, wysłać go do Agencji Narodowej programu ERASMUS + w Polsce.

Najlepiej ocenione projekty otrzymują środki finansowe na realizację, a szkoła wdraża zaplanowane zadania, które wymagają przełożenia szkoleń na pracę z uczniami oraz jej upowszechnienie.

Nauczyciele MSP1 byli w ubiegłym roku na Malcie, teraz są we Francji, za miesiąc w Portugalii, później w Słowenii, a w przyszłym roku czekają ich szkolenia we Włoszech oraz Irlandii.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego oraz chęć uczenia sìę nawet podczas wakacji.

info:BH