Knurów

Knurów: Ogólnodostępny wykład pt. ” Liczba pi i inne ciekawostki matematyczne” UTW.

Knurów:
 
Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza w środę 4 stycznia, o godz. 17.00, do sali Kina, na ogólnodostępny wykład pt. ” Liczba pi i inne ciekawostki matematyczne”, który wygłosi prof. dr hab. inż. Roman Witula – Kierownik Katedry Matematyki Stosowanej Politechniki Gliwickiej.
 
informuje Prezes UTW dr Tomasz Reginek
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Knurowski Uniwersy Uniwersytet tet Trzeciego Wieku”