Knurów: Oddaj krew – piątek 8:00 – 10:00

0
614

Knurów:

Klub HDK PCK informuje w osobie Stanisława Bogumiła, że zmieniają się na jutro godziny oddawania krwi w Przychodni Unii Brackiej.

Z powodu konieczności zastąpienia innej załogi, przy poborze krwi, w piątek 16.10.2020 możliwość oddania krwi w godzinach 8:00 – 10:00.

Zapraszamy