Knurów: Obradował medyczny klaster

0
566
W Szpitalu w Knurowie odbyło się robocze posiedzenie Śląskiego Klastra Medycznego, którego szpital jest koordynatorem.

Tym razem przedstawiciele sektora medycznego skupieni w klastrze spotkali się z ekspertami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W trakcie spotkania rozmawiano o planowanych konkursach z działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych oraz poprawa infrastruktury medycznej.

Dużą część swojej prezentacji eksperci poświęcili na omówienie najczęściej popełnianych błędów, które towarzyszą przygotowaniu wniosku o dofinansowanie unijne, uwzględniając przy tym specyfikę sektora ochrony zdrowia.

 
info: starostwo.gliwice.pl