W 2020 roku Polska musi osiągnąć 50 procentowy wskaźnik recyklingu i odzysku surowców wtórnych; takich jak:

 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło

To obowiązek nałożony na nas przez Unię Europejską. Warto zaznaczyć, że w 2018 roku Polacy osiągali około 25 proc. odzysku (należało 30 proc.). W Knurowie było lepiej – 30,24 procent, jednak do wymaganych 50 – obowiązujących w tym roku – ciągle daleko.

Dlatego Sejm RP nowelizacją ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców.

Od 1 stycznia 2020 roku każdy z nas, wzorem właścicieli domów jednorodzinnych, musi zadbać o to, aby posegregowane odpady trafiały do właściwych pojemników, oznaczonych kolorami. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie sankcjami finansowymi.

Kontrolę prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady. W przypadku braku segregacji chociażby przez jednego lokatora, wszyscy mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnej ponoszą odpowiedzialność solidarną – tak stanowi prawo. Bez wątpienia, na znaczeniu zyska więc solidarność sąsiedzka. Wystarczy bowiem jeden lokal, który o porządek nie zadba, a konsekwencje (wyższą opłatę) poniosą wszyscy mieszkańcy bloku.

A jakie są tego konsekwencje? Mieszkańcy, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów, obciążani będą podwyższoną opłatą., którą gminy zmuszone będą naliczać w wysokości od dwu do czterokrotności stawki podstawowej za odbiór odpadów komunalnych.

W KNUROWIE, PODWYŻSZONA OPŁATA STANOWIĆ BĘDZIE DWUKROTNOŚĆ STAWKI PODSTAWOWEJ (TJ. 18,5 ZŁ/OSOBĘ) I WYNIESIE 37 ZŁ OD MIESZKAŃCA ZA MIESIĄC, W KTÓRYM ODPADY NIE BYŁY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY (NA PODST. UCHWAŁY NR IX/125/2019 RADY MIASTA KNURÓW Z DNIA 29 MAJA 2019 R.).

Przykładowo; miesięczna opłata za odbiór odpadów dla  4-osobowej rodziny wynosić będzie 74 zł w przypadku segregowania odpadów. Jeśli jednak odpady nie będą segregowane, ta sama rodzina zapłaci juz 148 zł.

Warto zatem wziąć odpowiedzialność swój domowy budżet i  prowadzić segegację. Warto także motywować sąsiadów, ażeby również i oni włączyli się w prawidłowy przebieg selektywnej zbiórki odpadów.

Dodatkowych informacji w sprawie selektywnej zbiórki odpadów można zasięgnąć w swojej administracji lub w Urzędzie Miasta Knurów – w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska pod numerami telefonów (32) 339 22 14 lub (32) 339 22 45-  godzinach pracy Urzędu.

Info: knurow.pl

2 KOMENTARZE

 1. Hm, odpowiedzialność zbiorowa?
  Czy to nie jest sprzeczne z konstytucją?
  Zbiorowe to będą pozwy o karanie za nie popełnione wykroczenia.
  Art. 42 Konstytucji RP
  Pkt 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.(…)

  • Nie rozumiem jednego jak mogę być odpowiedzialną za czyny sąsiada w bloku, co mam stać przy śmietniku i sprawdzać kto segreguje a kto nie???? A jak ktoś się pomyli i źle wyrzuci to zapłacą wszyscy bezsensowne i niesprawiedliwe

Comments are closed.