OGŁOSZENIE

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia  za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w  Katowicach  

że w okresie od 27.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
będzie prowadziło prace naprawcze na wodociągu sieci
magistralnej DN 800 w Czerwionce Leszczynach
przy ul. Armii Krajowej

w związku z powyższym

 może wystąpić obniżone ciśnienie wody

w nw. rejonach : osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka  plus boczne, Niepodległości, Wilsona plus boczne (odcinek od ul. Niepodległości
do ul. Rakoniewskiego), Szpitalna ,  Dworcowa, Ks. Koziełka plus boczne , Farskie Pola, gm. Gierałtowice, Kuźnia Nieborowska