Knurów: Noworoczny Turniej Integracyjny Osób Niepełnosprawnych Koła PTTK TRION

0
179

  Kolejny raz

Zarząd Koła PTTK TRION zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, członków organizacji pozarządowych naszego miasta i powiatu do wzięcia udziału w Noworocznym Turnieju Integracyjnym.

  To już XI raz zostanie rozegrany Turniej Noworoczny. W tym roku zmieniona została formuła turnieju.

   Prosimy zajrzeć dalej by zapoznać się z formułą i programem XI Noworocznego Turnieju Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych 2021.

Kolejny raz proponujemy fajną zabawę i rywalizację.

Prezes Koła PTTK TRION Adam Wala

 

                               XI Noworoczny Turniej Integracyjny Osób Niepełnosprawnych

Knurów 9 styczeń 2021 r.

PROGRAM TURNIEJU

 Turniej składać będzie się z Czterech etapów

  • Etap Pierwszy – Konkurs Online wypracowanie w temacie „Wydarzenie X-lecia Koła PTTK TRION”
  • Etap Drugi – Online Konkurs fotograficzny w temacie „Wydarzenie X-lecia Koła PTTK TRION”
  • Etap Trzeci – Przegląd prac przez jury, wybór zwycięzców konkursów.
  • Etap Czwarty – Spotkanie integracyjne z wręczeniem nagród.

 

 

  • Etap Pierwszy – Konkurs wypracowań.

Do konkursu przystępują uczestnicy poprzednio zgłoszone do udziału w konkursie i wpisane na jego listę. Należy podać osobę z imienia i nazwiska, numer telefonu, organizację, którą reprezentują.

Z danej organizacji do konkursu może przystąpić 5 uczestników. Nagradzani będą poszczególni uczestnicy według zajętych miejsc.

Forma prac jest dowolna, może to być opowiadanie, sprawozdanie, wypracowanie lub inna forma czarno drukowa.

Prace przesyłamy na podany adres mailowy oraz listownie na adres pocztowy. Prace w formie elektronicznej należy przesłać do dnia 24 styczeń 2021 r. Czarno druk listownie należy przesłać do dnia 9 luty 2021.

Adres mailowy – adamwala@vp.pl

Adres pocztowy – Knurów ul. Kosmonautów 12d/8 44-194 Adam Wala

Prace należy oznaczyć wcześniej nadanym numerem organizatora. Prac nie podpisujemy gdyż może to jury sugerować przyznanie miejsc. Bawimy się fair play.

 

 

  • Etap Drugi – Konkurs fotograficzny

 

Do konkursu przystępują uczestnicy poprzednio zgłoszone do udziału w konkursie i wpisane na jego listę. Należy podać osobę z imienia i nazwiska, numer telefonu, organizację którą reprezentują.

Z danej organizacji do konkursu może przystąpić dowolna liczba uczestników. Nagradzani będą poszczególni uczestnicy według zajętych miejsc.

Format prac fotografii jest dowolny lecz nie może być mniejszy jak format pocztówki.

 Jeden uczestnik może przedstawić do konkursu do pięciu fotografii.

Prace przesyłamy na podany adres mailowy oraz listownie na adres pocztowy. Prace w formie elektronicznej i papierowej jako zdjęcie należy przesłać do dnia 15 luty 2021 r.

Adres mailowy – adamwala@vp.pl

Adres pocztowy – Knurów ul. Kosmonautów 12d/8 44-194 Adam Wala

Fotografia winna posiadać coś znamiennego do wydarzenia, czyli postacie, miejsce lub coś potwierdzającego daną sytuacje z pośród wydarzeń z X-lecia działalności Koła PTTK TRION.

W przypadku fotografii postępujemy jak z wypracowaniem i nadajemy im numery organizatora bez podpisów.

  • Etap Trzeci nastąpi w dniach 17-28 luty 2021 r.

Skład jury zostanie podany na stronie Koła PTTK TRION w Knurowie-Facebook w dniu 16 luty 2021 r.

 

  • Etap Czwarty – Spotkanie integracyjne zorganizowane zostanie po oficjalnym zebraniu jury. W czasie gdy obostrzenia pandemii covid na to pozwolą. Organizacja spotkania uzależniona jest od wyżej wymienionych obostrzeń i może odbyć się w obiekcie zamkniętym, na powietrzu lub innej dostępnej formie.

UWAGA !!! Uczestnicy winni podpisać oświadczenie RODO, czyli wyrazić zgodę na publikację własnych prac i zdjęć. Niebawem na stronie pojawi się druk RODO do Państwa pobrania ze strony. Wypełniony druk należy przesłać wraz pracami na adres pocztowy.

Zarząd Koła PTTK TRION życzy uczestnikom i obserwatorom XI Noworocznego Turnieju Integracji Osób Niepełnosprawnych fajnej zabawy i miłych wrażeń.

Życzymy zdobycia głównej nagrody.