Knurów: „Nam nie straszny jest brak śniegu – ferie u nas spędź kolego!!

0
1399

Półkolonie w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie „Nam nie straszny jest brak śniegu – ferie u nas spędź kolego!!” organizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Taka forma wypoczynku dzieci – uczniów szkół podstawowych naszego miasta organizowana jest po raz drugi. Budżet Obywatelski to proces mający na celu włączenie mieszkańców miasta Knurów w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta Knurów. Celem projektu jest zapewnienie uczniom kreatywnych i interesujących zajęć w czasie ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019 obejmujących zapewnienie opieki oraz organizację m.in. zajęć plastycznych, rękodzielniczych, tanecznych i sportowych oraz wyjść do kina. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pedagogów. Projekt obejmuje również zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prowadzenia w/w zajęć. Zakłada się przeprowadzenie półkolonii w 2 „turnusach”. W każdym turnusie możliwość udziału maksymalnie 45 dzieci, czyli w sumie 90 dzieci.

Organizatorem półkolonii „Nam nie straszny jest brak śniegu – ferie u nas spędź kolego!!” jest Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie (MSP2), ul. T. W. Wilsona 22, 44 – 190 Knurów, tel. (32) 235 27 27. Czas trwania półkolonii: 5 dni w dwóch turnusach: 1) Turnus I 11.02-15.02.2019 2) Turnus II 18.02-22.02.2019