Na 26 sierpnia 2019 w Sali sesyjnej knurowskiego Ratusza, zwołania została przez Przewodniczącego Rady Miasta Knurów Tomasza Rzekę, Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta.

Harmonogram sesji przedstawia się w następujący sposób: