Knurów:
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Knurów – odbędzie się 28 września
zgodnie z załączonym harmonogramem
zaprasza
Przewodniczący Rady Miasta Knurów – Tomasz Rzepa