Na ulicy Dworcowej, w sąsiedztwie stadionu miejskiego prowadzone są prace przy przebudowie studzienki kanalizacji deszczowej .

Warto zachować szczególną ostrożność przede wszystkim ze względu na pracowników tam przebywających.