Knurów: Msza za Ojczyznę w parafii śś Cyryla i Metodego

0
143
Knurów:
 
Uroczysta msza za Ojczyznę w parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie z udziałem środowiska harcerskiego ZHP Knurów
 
info: zhp knurów