InformacjeKnurów

Knurów: Miasto przystępuje do przebudowy ulicy Bojowej w Krywałdzie

W ubiegłym tygodniu Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów w ramach pozytywnie rozstrzygniętego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę, który wykona zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. Bojowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego”. Zaledwie kilka dni po rozstrzygnięciu przetargu, podpisano umowę z firmą FIL-BUD Sp. z o. o. z Gliwic, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Zakres prac na ulicy Bojowej, a dokładnie odcinka zarządzanego przez Gminę Knurów, będzie obejmować m.in.: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i betonowych płyt ażurowych, budowa odpływu wód deszczowych, czy też montaż oświetlenia. Droga ma być również przystosowana do poruszania się po niej ciężkich pojazdów.

Cena ofertowa przedstawiona przez wykonawcę to 2 036 475,93 zł. Około 95 procent kosztów inwestycji pokryje dofinansowanie z rządowego Programu Polski Ład, jakie udało się pozyskać, zaś pozostałe 5 procent zostanie pokryte z gminnego budżetu. Na wykonanie zadania Wykonawca ma trzy miesiące od daty podpisania umowy.

Info: UM Knurów
Fot. Krzysztof Jojko (StudioKJ)