Knurów: Maseczki wędrują w ręce mieszkańców Knurowa…

0
264

W dniu dzisiejszym Urząd Miasta Knurów wydał kolejną partię maseczek. Artykuły ochronne przekazano na ręce Pana Dariusza Poloczka z Ochotniczej Straży Pożarnej Szczygłowice.

Maseczki zostały zakupione przez Urząd Wojewódzki w ramach ogólnopolskiej akcji „Maseczka dla każdego”, które trafiły do knurowskiego magistratu za pośrednictwem Starostwa w Gliwicach.

Cała pula maseczek przeznaczona dla mieszkańców Knurowa trafi między innymi do lokalnych organizacji pozarządowych z różnych dziedzin życia społecznego, takich jak PCK Knurów, MKS Concordia, Ochotnicza Straż Pożarna i wiele innych. Pozostała część została przeznaczona również do dyspozycji jednostek organizacyjnych jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czy też Straży Miejskiej. Przekazane maseczki będą nieodpłatnie rozdawane wśród lokalnej społeczności, w celu zabezpieczenia zdrowia i życia podczas organizowania wszelkiego rodzaju wydarzeń.

Info: knurow.pl