InformacjeKnurówNewsy

Knurów: LWSM informuje swoich członków o sprawach sądowych będących w toku

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie informuje członków, że w wyniku złożonego przez Pana Wojciecha Kołodzieja – byłego Prezesa Zarządu Spółdzielni – odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydziałem VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VI P 179/23, w którym dochodzone jest przez powoda odszkodowanie w wysokości 73.050 zł. 

Sprawa jest na etapie postępowania przed Sądem I instancji, o stanie sprawy będziemy członków informować na bieżąco.

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie informuje członków, że w wyniku złożonego przez Pana Marcina Kasprzyka – byłego Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni – odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydziałem VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VI P 178/23, w którym dochodzone jest przez powoda odszkodowanie w wysokości 21.427 zł. 

Sprawa jest na etapie postępowania przed Sądem I instancji, o stanie sprawy będziemy członków informować na bieżąco.

Info: LWSM w Knurowie