Knurów: Laur Knurowa 2019 dla…

0
1111

Nagroda „Laur Knurowa” ustanowiona została w 1995 roku i stanowi najwyższe wyróżnienie miasta. „Laur Knurowa” przyznawany jest corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.), w kategorii osób fizycznych oraz w kategorii instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.

  W 2019 na VII Sesji Rady Miasta, knurowscy Radni zdecydowali o przyznaniu tych prestiżowych wyróżnień dla:

 

W kategorii Osoby fizyczne dla:

TERESY BOCHENEK

Teresa Bochenek jest knurowianką od urodzenia. Z wykształcenia jest nauczycielem nauczania początkowego i przyrody z 36 letnim stażem pracy. Od 28 lat pełni funkcję dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, jednej z najstarszych placówek oświatowych w mieście. Szkoła pod kierunkiem Pani Teresy Bochenek za swoją działalność  otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”, „Nauczyciel z klasą” i „Uczeń z klasą”, Certyfikat II stopnia „Szkoły promującej zdrowie”.
W okresie sprawowania funkcji dyrektora, szkoła przeszła gruntowny remont i modernizację, wybudowano nową salę gimnastyczną, a ponad 90% sal lekcyjnych wyposażonych jest nowoczesne zestawy multimedialne. Działa też bogato wyposażona pracownia biologiczno-przyrodnicza.
Pani Teresa Bochenek krzewi kulturę śląską, z jej inicjatywy prowadzona jest edukacja regionalna, szkoła słynie też z organizowanych od 19 lat Biesiad Śląskich „U Tereski”.

W swojej pracy Teresa Bochenek angażuje się w niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz aktywnie działała na polu samorządowym; była m.in. przez dwie kadencje radną Rady Miasta Knurów i trzy kadencje radną Rady Powiatu Gliwickiego. Odznaczona m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Knurów, Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymała również Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty Krzyż, Złoty Medal za długoletnią służbę oraz Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej. Została również wyróżniona najwyższym odznaczeniem jakie funkcjonuje w oświacie- Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Laur Knurowa 2019 teresa Bochenek

 

 

W kategorii firmy i instytucje:

PTTK Koło TRION

Jego pomysłodawcą i współtwórcą jest obecny prezes Koła Pan Adam Wala. Cele, założenia i oczekiwania wobec nowo powstałego stowarzyszenia zawarte zostały w nazwie Koła: Turystyka, Rehabilitacja, Integracja Osób Niepełnosprawnych. Koło TRION aktywnie działa na rzecz zmiany nastawienia do życia wielu ludzi niewidomych i niedowidzących  z terenu Knurowa i okolic. Dowodem na efektywność tych działań jest fakt, że liczba uczestników, którzy wzięli udział w wyjazdach i szkoleniach zorganizowanych przez Zarząd Koła przez ostatnie 10 lat wyniosła około 4800 osób. Zarząd Koła PTTK TRION współpracuje z urzędami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi na terenie miasta Knurów, powiatu gliwickiego oraz z kilkoma organizacjami z terenu całego kraju.

Działalność Koła oraz poszczególnych członków zaowocowała przyznaniem wielu wyróżnień i nagród lokalnych, wojewódzkich oraz ogólnokrajowych i resortowych. m.in.: wyróżnienie w zawodach pływackich „Pływajmy z Otylią”, Honorowa Odznaka Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Śląski Dyplom PTTK. Wspomnieć także należy, że prezes Koła Pan Adam Wala był nominowany do finału ogólnopolskiego konkursu „Człowiek bez barier 2017″ pod patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz otrzymał w 2018 roku w Katowicach nagrodę „Mr. Disabled”

Laur Knurowa Trion

Pełna lista osób i instytucji dotychczas nagrodzonych Laurem Knurowa znajduje się tutaj.

 

Rada Miasta Knurów podczas tajnego głosowania wybrała pośród dwóch kandydatów zgłoszonych w kategorii osób fizycznych Panią Teresę Bochenek stosunkiem głosów 16:5 (drugim kandydatem była społeczniczka Pani Dorota Lora), natomiast w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, wybór Koła PTTK TRION nastąpiło jednomyślnie głosami wszystkich 21 radnych.

Oficjalne wręczenie Lauru Knurowa nastąpi podczas uroczystości inaugurujących Dni Knurowa 2019 w Domu Kultury w Szczygłowicach w dniu 14 czerwca br.