KnurówSport i rekreacja

Knurów: Kurs przygotowujący do egzaminów na stopień Młodszego Ratownika WOPR

Knurów:
Dla osób, którzy chcą podjąć nowe wyzwania.
 
Miejski Oddział Śląskiego WOPR w Knurowie rozpoczyna kurs przygotowujący do egzaminów na stopień Młodszego Ratownika WOPR. Można jeszcze dołączyć do uczestników kursu i doskonalić swoje umiejętności.
 
Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która:
• ukończyła 12 rok życia,
• posiada pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),
• dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun prawny),
 
Zarząd Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski w Knurowie informuje, że kurs rozpocznie się w sobotę (23 października 2021 r.) o godz. 15.30, na holu wejściowym Hali Sportowej MOSiR w Szczygłowicach.
Należy mieć przy sobie strój kąpielowy oraz dane niezbędne do zarejestrowania uczestnika a przede wszystkim numer PESEL na kurs w przypadku kursu młodszego ratownika WOPR.
 
Osoby, które chcą dołączyć do zapisanych już kursantów, powinny pojawić się przygotowane do zajęć w dniu rozpoczęcia. Wtedy dopełnimy wszelkich formalności.