Knurów

Knurów: „Jedynka” z dofinansowaniem w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2023”

Gmina Knurów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Konkursu Zielona Pracownia 2023 na realizację zadania pn: „Zielona Pracownia w SP nr 1 im. Powstańców Śląskich – Pracownia eko-odkrywców”. W ramach uzyskanych środków w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie zostanie utworzona i wyposażona pracownia geograficzno-przyrodnicza.

Stworzenie takiego miejsca przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej na terenie Gminy Knurów, ponadto poprawi się komfort pracy uczniów i nauczycieli.

Wykorzystanie zakupionych pomocy dydaktycznych wpłynie pozytywnie ma atrakcyjność zajęć oraz zdobywanie wiedzy.

Dofinansowanie: 48 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł

Info: Oświata w Knurowie