Knurów: Jak zaoszczędzić…? Spotkanie robocze w siedzibie Zarządu LWSM.

0
2124

Knurów:

   W siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 5 stycznia 2023 spotkanie robocze Zarządu Spółdzielni z Komitetem Inicjującym zmiany w LWSM.

  Celem spotkania było omówienie  i dopracowanie szczegółów Wniosku o Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Komitet Inicjujący Zmiany pod przewodnictwem Henryka Hankusa, w składzie: Krystyna Romańczuk, Stanisław Kalisz, Jacek Wrażeń i Arkadiusz Łyko, ostatni czas po wytężonej pracy w zbieraniu podpisów poparcia mieszkańców, poświęcił na omawianie Statutu Spółdzielni oraz intensywnej pracy nad koniecznością ograniczenia wydatków i uzyskania oszczędności, a tym samym obniżenie opłat czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach LWSM.

  W harmonogramie Nadzwyczajnego Zebrania mają znaleźć się m.in. punkty takie jak:

  • likwidacja Rad Osiedla
  • Zmniejszenie ilości członków Rady Nadzorczej / z 15 do 7 /
  • zmiejszenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  • rozszerzenie ograniczenia związanego z wykluczeniem kandydatów do Rady Nadzorczej osób blisko spokrewnionych z osobami zatrudnionymi w spółdzielni na stanowiskach kierowniczych
  • natychmiastowe odwołanie obecnej Rady Nadzorczej / celem powołania nowej w zmniejszonym składzie/

Wprowadzone zmiany zmniejszają planowaną do wydatkowania kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty w wysokości 284.125,00 zł, w okresie 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej.

  W połączeniu z oszczędnościami związanymi z likwidacją Rad Osiedlowych daje to zdecydowanie OGROMNĄ sumę.

Jak powiedział Prezes LWSM, Wojciech Kołodziej: „Zgadzam się z proponowanymi zmianami, absolutnie nie jestem przeciwny inicjatywie i zrobię  wszystko, żeby przeprowadzić całe to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga nakładu pracy wielu osób, a mamy na to tylko 4 tygodnie od oficjalnego złożenia Wniosku”.

  Procedura przygotowawcza rozpocznie się 9 stycznia, kiedy to zaplanowane zostało, złożenie oficjalnego wniosku. Wtedy też rozpoczną się prace związane z przygotowaniem dokumentów, żeby od 6 lutego mogła ruszyć „machina” Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.

   Ze wstępnych ustaleń wynika, że Walne odbędą się w 5 częściach, ze względu na duże spodziewane zainteresowanie. W kolejne dni od 6 lutego spotykać będą się mieszkańcy os. WPI, WPII, 1000 lecia, ul. Pocztowa/Spółdzielcza i Szczygłowice ( tutaj jeszcze waży się kolejność w zależności od dostępności sal na Zebranie )

  O dokładnych datach poinformujemy po ich ustaleniu i oficjalnym ogłoszeniu.

/arc/