Knurów: Jak zaoszczędzić 2.500.000,00 zł?? Okazuje się, że mogą Członkowie LWSM w Knurowie.

0
5430
 Jak zaoszczędzić 2.500.000,00 zł         / słownie: dwa i pół miliona złotych/

   / słownie: dwa i pół miliona złotych/

Ktoś powie:

     Nie realne. Nie możliwe. Ale, że jak??…

    Opcja bardzo prosta. Może trudniejsza w fizycznym wykonaniu, jednak jak się okazuje – WYKONALNA.

    Z takim pomysłem przyszedł do nas jeden z Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak sam o sobie mówi, mieszka na zasobach spółdzielczych od początku. Jak dostał pierwsze mieszkanie w latach bodaj 70, tak na tym samym mieszkaniu, mieszka.

   Strukturę spółdzielni poznał już dawno. Nie angażował się w jej działalność, w związku z pracą zawodową, jednak bacznie obserwował i wyciągał wnioski. Życie doprowadziło do tego, że od kilku lat będąc na emeryturze ma więcej wolnego czasu. Dzięki czemu, nie robiąc nic kosztem rodziny, zdrowia czy też innych przyjemności, zaczął dokładniej analizować.

   No ale „do brzegu”.

  Analizy tyczą się zasadności funkcjonowania spółdzielni, a mowa o Henryku Hankusie, który za cel postawił sobie doprowadzenie do przejrzystości w działaniach prowadzonych przez knurowską LWSM i zminimalizowanie kosztów jej prowadzenia.

    Na pierwszy ogień poszła pod lupę, dzialalność Rady Nadzorczej. Według Pana Henryka, koniecznym jest jej funkcjonowanie i wymagane prawem.   Jednak ilość Członków Rady oraz wysokość uposażenia, jakie przyjmują osoby zasiadające na „stołkach” już taka oczywista nie jest.

    Budzi wręcz poważne zastrzeżenia.

     / przewodniczący Rady Nadzorczej już niebawem będzie kasował 3010 zł/ mc, jego zastępcy 2x po 2859,50 zł/mc, przewodniczący Komisji Rewizyjnej to 2709 zł/mc, zaś 11 osób, będących członkami rady – skasuje po 2558,50 zł na mc /.

      Nieźle? Co?

Trzy letnia kadencja będzie kosztować jedyne 1 689 871,00 zł.  / jeden milion szcześćsetosiemdziesiątdziewięć tysięcy osiemsetsiedemdziesiątjeden złotych /

  Skupmy się jednak na nadchodzących wyborach do rad osiedlowych.

   

      Od kilkunastu dni, mamy okazję w witrynach ram drzwiowych, klatek schodowych, przeczytać informacje, związane z ogłoszonymi Zebraniami do Rad Osiedlowych.

     Na poszczególnych osiedlach / mamy ich 5 – Szczygłowice, os. Pocztowa i Spółdzielcza, os. 1000 lecia, WP I i WP II / z ponad 7200 członków, czynnie w wyborach brało udział / z danych z wyborów  do Rady Nadzorczej „tylko” 298 członków oraz 297 członków z pełnomocnictwami – w sumie 595 osób / faktycznie w głosowaniach na uchwały i absolutorium dla Zarządu wzięło udział maksymalnie 170 członków / na ponad 7200 osób/.

    Na szybko traktując te dane, wychodzi nam, że czynny udział w wyborach i mega ważnych, dotyczących nas decyzjach, wzięło: nie całe i w dużym zaokrągleniu, 3% członków.

Dużo????   Maluuutko!!!

   Pan Henryk, postarał się o zebranie tych danych i ich szybką analizę.

     Idąc dalej poprosił Główną Księgową spółdzielni o zestawienie finansowe związane z działalnością rad osiedlowych.

5 Rad osiedlowych= 5 przewodniczących + 16 członków.

    Teraz najciekawsze:

    Działalność rad osiedlowych

kosztuje nas mieszkańców ponad 700.000,00 zł / w okresie działaności 3 letniej/

   Składają się na to, tylko gaże dla Przewodniczących: 5 osób x 1053,50 zł/ mc oraz członków: 16 osób x 903 zł/mc.

   Totalnie niepotrzebny organ w strukturze spółdzielni. Relikt przeszłości, który w wielu innych spółdzielniach został już dawno – zlikwidowany.

  Dlatego też Pan Henryk NAMAWIA, do przyjścia na Zebranie i ZBOJKOTOWANIE,  próby wyboru członków NIEPOTRZEBNEGO organu, jakim jest Rada Osiedla, poprzez PRZEKREŚLENIE Całej listy lub też o niedopuszczenie do jej powstania.

  W ten sposób w naszych kieszeniach zostanie ponad 700.000,00 zł.

  Nie wykluczone, że dla wykonania tych ruchów, konieczne będą zmiany w Statucie Spółdzielni, przez to trzeba będzie zwołać w trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie Członków LWSM.

Pan Henryk jest na tyle zdeterminowany, że nie wyklucza takiego obrotu wydarzeń.

   Jak sam mówi: Czas zadbać o kieszenie mieszkańców, nie chcemy dłużej finansować nie potrzebnych napompowanych struktur.

    Czas aby Zarząd Spółdzielni, zaczął myśleć o swoich WSZYSTKICH Członkach i mieszkańcach Spółdzielni.

  Z pewnością będziemy przyglądać się dalszemu rozwojowi wydarzeń i  na bieżąco wrzucać informacje z postępu prac.

Informacja o zebraniach zamieszona na stronie spółdzielni:

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie zawiadamia członków spółdzielni, że w dniach 21, 24, 25, 26, 27 października 2022r. odbędą się zebrania osiedlowe

 • 21 października 2022r. godz.17:00 osiedle Szczygłowice przy ul. Sztygarska i Al. Piastów. Zebranie odbędzie się w sali Ogrodu Działkowca „Pod Różą” w Knurowie.
 • 24 października 2022r. godz.17:00 osiedle przy ul. Pocztowej i Spółdzielczej. Zebranie odbędzie się w Sali Hajerówka przy ul. Kopalnianej 2 w Knurowie.
 • 25 października 2022r. godz.17:00 osiedle 1000 lecia. Zebranie odbędzie się w osiedlowym klubie „GAMA” przy ul.Kapelanów Wojskowych 2D w Knurowie.
 • 26 października 2022r. godz.17:00 osiedle WP II. Zebranie odbędzie się w osiedlowym klubie „GAMA” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D w Knurowie.
 • 27 października 2022r. godz.17:00 osiedle WP I. Zebranie odbędzie się w osiedlowym klubie „GAMA” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D w Knurowie.

Porządek zebrania

 • Otwarcie Zebrania
 • Wybory Prezydium Zebrania
 • Przedstawienie porządku obrad
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Sprawozdanie Rady Osiedla za okres kadencji
 • Ustalenie, przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, listy kandydatów do Rady Osiedla
 • Przeprowadzenie Wyborów
 • Dyskusja nad sprawami osiedlowymi
 • Ogłoszenie wyników wyborów
 • Zakończenie obrad

  

pisaliśmy o tym:

Knurów: „Gruba kasa” w tle wyborów do Rad Osiedlowych knurowskiej LWSM