KnurówNewsy

Knurów: Jak w czasach pandemii odbywają się porody rodzinne w Szpitalu ?

Porody rodzinne odbywają się według poniższych zaleceń:

  • Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem na Oddział Położnictwa i Ginekologii podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia na Izbie Przyjęć poprzez: wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała, wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia. Ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej;
  • Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny;
  • Na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest dezynfekować ręce, założyć jednorazową odzież ochronną oraz nową maseczkę i obuwie zmienne;
  • Zaleca się ograniczenie poruszania się na Oddziale do niezbędnego minimum, wyłącznie za zgodą personelu medycznego;
  • Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej zobligowana jest do opuszczenia Oddziału;
  • Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 32 331 92- 48.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy również, iż Panie w trakcie porodu nie muszą mieć na sobie maseczek.

Dodatkowo, informujemy, iż do porodu w Szpitalu w Knurowie może się zgłosić każda pacjentka niezależnie od miejsca zamieszkania.

Info: Szpital w Knurowie