Knurów: Harmonogram dyżurów Rady Nadzorczej LWSM Knurów

0
841

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

na I półrocze 2022 roku

 

 

Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu LWSM Knurów przy ul. J. Sobieskiego 6, pok. nr 3 w godzinach od 15:oo – 16:oo

Skład Rady Nadzorczej – Kadencja 2019 – 2022

Szymon Błaszczyk, Marcin Kasprzyk, Dariusz Dzindzio, Krzysztof Stolarek, Urszula Cisek-Maniak, Bogdan Danielak, Jadwiga Famuła, Katarzyna Konarska, Szymon Kościarz, Ewelina Maj, Adam Marczak, Michał Skiba, Krzysztof Skowroński, Janusz Szydło (do 07.06.2021r.), Janusz Wyrzychowski, Adam Zaboroś (od 01.07.2021).
 
Rada nadzorcza – sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Składa się ona z członków wybranych przez walne zgromadzenie. Do rady nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej spółdzielni. Do obowiązków rady nadzorczej należy między innymi:
 
  • Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
  • Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań rocznych
  • Wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępcy
  • Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
  • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
  • Uchwalanie regulaminów
 
Przewodniczący Szymon Błaszczyk
   
Zastępca przewodniczącego Marcin Kasprzyk
   
Sekretarz Rady Nadzorczej Dariusz Dzindzio
   
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Stolarek