Knurów: Harcerze ZHP Knurów uczcili święto flagi państwowej i 100-lecie III Powstania Śląskiego…

0
129

Harcerze ZHP Knurów uczcili święto flagi państwowej i 100-lecie III Powstania Śląskiego.

Na masz wciągnięto uroczyście nową flagę. A ks. Marek proboszcz parafii na Krywałdzie dokonał poświęcenia figurki św. Franciszka, która została umieszczona na polowym ołtarzu na Feliksówce.

Czuwaj !

info: ZHP Knurów