Knurów: Finał Szlachetnej Paczki

0
690

Knurów:

Finał Szlachetnej Paczki odbywa się również w Knurowie. Na terenie ZSZ nr przy ul. Szpitalnej pracują wolontariusze, koordynujący przyjmowanie przygotowanych przez darczyńców paczek.

foto: Szlachetna Paczka Knurów