E-oświ@ta w gminie Knurów”

Z dniem 1 czerwca br. Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie rozpoczyna I etap realizacji zadania „E-oświata w Gminie Knurów” mającego na celu integrację i centralizację baz danych w obszarze oświaty i wychowania. W wyniku zapytania ofertowego do realizacji zadania została wyłoniona firma WizjaNet Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, która dostarczy licencje nowego oprogramowania, przeprowadzi wdrożenie i przeszkoli pracowników.

W pierwszej kolejności wymienione zostanie oprogramowanie bazowe tj. systemy F-K, Kadry, Płace, VAT oraz Ewidencja Majątku. To pierwszy krok do usprawnienia i ułatwienia zarządzania zadaniami związanymi z edukacją publiczną.

Głównymi zaletami nowego oprogramowania są: centralna baza danych, możliwość pracy w tzw. chmurze, jednokrotne wprowadzanie informacji, wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych, integracja z innymi systemami oraz możliwość przejścia na elektroniczny obieg dokumentów.

W dalszej perspektywie wdrażane będą stopniowo e-usługi obejmujące między innymi: dofinansowanie pracowników młodocianych, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, portal pracowniczy w tym giełda pracy dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz e-usługi związane z uczniami.

 

info: mce knurów