Knurów: Dzień Edukacji Narodowej 2021

0
2608

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Szanowni Państwo,

lokalne środowisko oświatowe to przede wszystkim uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz samorząd lokalny. Dzień Edukacji Narodowej to zawsze doskonała okazja do tego, aby podziękować i wyrazić swoją wdzięczność całej wspólnocie szkolnej za codzienny wysiłek wkładany w rozwój oświaty. Wysiłek ten nie zawsze jest efektowny, nie zawsze przynosi natychmiastowy splendor i uznanie, ale zawsze jest efektywny, cierpliwy i ma wymierną moc sprawczą skoncentrowaną na najmłodszych.

Nie rzadko zaangażowanie w sprawy edukacji wymaga kompromisów, dialogu i współpracy, poprzedzonej merytoryczną dyskusją, opartą na rzeczowych argumentach. Jestem przekonana, że tylko praca zespołowa na rzecz lokalnej oświaty pozwala uzyskać najlepsze efekty, pozwala uzyskać efekt synergii, w ramach którego podejmowane działania synchronizują się i uzupełniają. Synergia, która nie tylko wzmacnia sens dobrej edukacji, ale przede wszystkim pozwala uzyskać zawsze lepszy wynik niż suma indywidualnych wysiłków.

Dlatego szczególne słowa podziękowania kieruję w tym miejscu do tych, których nadrzędnym celem działania jest podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego właśnie w ramach pracy zespołowej, która jest bardziej wydajna, może przynieść wiele dodatkowych korzyści, ale też pozwala doskonalić swoje umiejętności i uczyć się od siebie nawzajem.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia całemu środowisku oświatowemu. Pragnę wszystkim dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za organizacyjny, wychowawczy i dydaktyczny trud.

Pandemia to kolejne ogromne organizacyjne, psychologiczne i pedagogiczne wyzwanie dla placówek oświatowych. Dziękuję, że codziennie stajecie państwo na wysokości zadania i knurowskie placówki oświatowe, mimo sytuacji związanej z pandemią, świetnie funkcjonują, stają się coraz bardziej nowoczesne, osiągają sukcesy dydaktyczne i nie zatrzymują się w rozwoju.

Życzę Państwu, aby udawało się Państwu wzbudzić w każdym młodym człowieku pragnienie uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, aby nigdy nie zabrakło Państwu siły do ofiarowywania tego, co najlepsze i aby ta trudna, ale piękna praca była dla Państwa wspaniałą i niekończącą się podróżą.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli:

Pan Wojciech Zając – Dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach,

Pan Tomasz RzepaPrzewodniczący Rady Miasta Knurów,

Pan Piotr  SurówkaZastępca Prezydenta Miasta Knurów,

Pan Janusz Szydło Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury,

Pan Krzysztof Grzelak – Skarbnik Miasta Knurów

 Przedstawiciele związków zawodowych:

Pani  Maria Leśniowska – Wiceprzewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Knurowie,

oraz Pan  Mirosław  Kirszensztejn  – Prezes  Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Knurowie.

Pan Adam Rams – Prezydent Miasta Knurów, gospodarz uroczystości.

Dyrektorzy i Wicedyrektorzy placówek oświatowych.

Wyróżnieni nauczyciele

Byli i obecni pracownicy oświaty.

 

   Podczas uroczystości zaprezentowali się wychowankowie Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie przygotowani pod kierunkiem Pani Mirosławy Abramek.  W pierwszej kolejności dzieci wyrecytowały wiersze dotyczące Dnia Edukacji Narodowej.

Uhonorowanie placówek za wysokie wyniki dydaktyczne

Placówki, które w ubiegłym roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne potwierdzone egzaminem ósmoklasisty.

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9

za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu ósmoklasisty

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3

za osiągnięcie wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej

uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu ósmoklasisty

Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7

za osiągnięcie wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej

uzyskanych z języka polskiego i języka angielskiego potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty

Wyróżnienia:

dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 za wysokie osiągnięcia w Konkursach Przedmiotowych

w imieniu przedstawicieli placówek oświatowych nagrody odebrali:

Pani Marzena Rudzewicz – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Pani Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,

Panią Danuta Pluta – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7

oraz

Pani Barbara Starek – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone przez Prezydenta Miasta Pana Adama Ramsa i dyrektora gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty Pana Wojciecha Zająca.

Kolejny występ artystyczny w którym przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-taneczne w utworze pt. „Kolorowe listki”.

Nagrody Prezydenta dla dyrektorów i nauczycieli

Nagrody Prezydenta Miasta Knurów przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dbałość i troskę o wszechstronny rozwój młodych mieszkańców Knurowa oraz tworzenie pozytywnego wizerunku oświaty w naszym mieście.

 

W tym roku Nagrodą Prezydenta Miasta Knurów wyróżnieni zostali:

Pani Małgorzata Dorabiała – dyrektor Miejskiego Żłobka,

Pani Joanna Kucyniak – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Pani Danuta Pluta dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Pani Marzena Rudzewicz – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Pani Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,

Pani Barbara Hankus – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,

Pani Magdalena Górka – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, 

Pani Barbara Markowska – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 / nieobecna z powodu choroby /

Wręczenia nagród dokonał Prezydent Miasta Pan Adam Rams i Zastępca Prezydenta Pan Piotr Surówka.

Przyznano również Nagrody Prezydenta Miasta, na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, otrzymali je:

Pani Gabriela Bukowska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2,

Pani Kinga Piechaczek nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Pani Jolanta Kleczka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Pani Sabina Soroka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Pani Beata Grudkowska-Wącirz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9.

 Listy gratulacyjne dla emerytów i rencistów

  Podziękowania dla osób, które w tym roku, po latach, zaprzestały pracy w strukturach oświaty w naszym mieście.

 

Wyróżniono byłych już pracowników – wicedyrektorów:

Panią Teresę Niźnikiewicz oraz Panią Barbarę Gorajbyłych zastępców dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Serdeczne podziękowania złożone zostały również nieobecnej dzisiaj  Pani Ilonie Wierzbowskiej-Plucie przez lata pełniącej funkcję dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12.

 

oraz dla nauczycieli:

Panią Violettę Jaworską – z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Panią Dorotę Wieliczko – z Miejskiego Przedszkola nr 12,

Panią Annę Zakrzewską – z Miejskiego Przedszkola nr 12,

Panią Bogusławę Kowalską – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,

Panią Małgorzatę Wolf – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,

Panią Danutę Książek-Krystę – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Panią Stefanię Stefaniak – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Panią Agatę Sławik – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7, /nieobecna/

Panią Ewę Szczerbetkę – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, /nieobecna/

Panią Bożenę Żogałę – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, /nieobecna/

Panią Edytę Komińczyk-Mazurek – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. /nieobecna/

  oraz dla byłych pracownic obsługi:

Panią Irenę Machę – z Miejskiego Przedszkola nr 13,

Panią Gabrielę Hofman – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9, /nieobecna/

Panią Grażynę Zarychtę – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9, /nieobecna/

Panią Julitę Kudłę – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. /nieobecna/

   wręczenia podziękowań dokonali Przewodniczący Rady Miasta Pana Tomasza Rzepa oraz Pan Janusz Szydło Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury.

   Wychowankowie Miejskiego Przedszkola nr 12 wykonali utwór muzyczny w języku angielskim pt. „Move” – Super Simple Song oraz wyrecytowali wiersz pt. „Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej”.

Szanowni Państwo, raz jeszcze serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Życzę dalszych sukcesów w kolejnych latach. – Anna Misiura Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

 

materiał z Akademii w relacji live