Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia

że w dniu 26.04.2019 r.

w godzinach od 12:00 do 16:00

z powodu usuwania awarii wodociągowej
przy ul. Kazimierza Wielkiego 3 w Knurowie

wystąpią zakłócenia oraz braki w dostawie wody

w budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego.

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków zaistniałych niedogodności.