Knurów: „Bezpieczne Wakacje 2020”

0
822

Knurów: „Bezpieczne Wakacje 2020”

Mając na uwadze zbliżający się okres letniego wypoczynku oraz co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci, które podczas tego wypoczynku będą przebywać na naturalnych zbiornikach wodnych na których nie mają prawa kąpieli w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2020” we współpracy z Urzędem Miasta Knurów, lokalnymi służbami ratunkowymi oraz zarządem PZW Koła 28 w Knurowie – 10 czerwca 2020, przeprowadzona została akcja „Bezpieczne wody”.

W akcji wzięli udział:
– przedstawiciel Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów – Dariusz Szlachcic
– dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie kapitan Michał Rutecki
– strażnicy Straży Miejskiej w Knurowie Żaneta Skalska i Sebastian Wójcik
– przedstawiciele Śląskiego Oddziału Miejskiego Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Dawid Stolarek oraz Jerzy Pach – będący jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Knurów oraz Prezesem Honorowym WOPR O. Knurów
– Członek Zarządu PZW Koła nr 28 Mariusz Rzeźniczek pełniący jednocześnie funkcję gospodarza zbiorników Moczury i Zacisze, jak również funkcję Strażnika Społecznej Straży Rybackiej przy PZW Koło 28 Knurów i dzielnicowy Komisariatu Policji w Knurowie aspirant Krzysztof Hofman pełniący jednocześnie funkcję komendanta Społecznej Straży Rybackiej przy PZW Koło 28 Knurów i dzielnicowy aspirant sztabowy Jacek Wróż
– Prezes Stowarzyszenia wędkarskiego „Górnik II” – Leszek Rejkowicz i jednocześnie Radny Rady Miasta Knurów

W ramach akcji przeprowadzono kontrolę ogólnodostępnych zbiorników wodnych:

– łowisko nr 737 Moczury przy ulicy Dworcowej w Knurowie
– łowisko numer 738 Zacisze przy ulicy Niepodległości w Knurowie /posiadające status dzikiego kąpieliska/
– zbiornik wody przemysłowej przy ulicy Aleja Piastów w Szczygłowicach nr 37 i Lignozy nr 6 nr 11
– „Potok Szczygłowicki” przy ulicy Zielonej w Knurowie-Szczygłowicach.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia obecnej sytuacji na powyższych zbiornikach. Skontrolowano również stan tablic „zakaz kąpieli”.
Nie ujawniono żadnych nieprawidłowości w zabezpieczeniu wód.
Każdy ze zbiorników posiada po kilka znaków i tablic informacyjnych zabraniające kąpieli

Ponadto ustalono szczegóły dalszych wspólnych kontroli zbiorników, celem zapewnienia bezpieczeństwa, które będą odbywać się w okresie letniego wypoczynku.