17.06.2019r. w MSP 4 odbył apel podsumowujący osiągnięcia przedmiotowe, artystyczne i sportowe w II półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Podczas uroczystości zostali wyczytani uczniowie którzy w różnych konkursach szkolnych, miejskich, wojewódzki czy regionalnych zajęli wysokie lokaty.

Uroczystość uświetniły występy nagrodzonych zespołów Tęcza i OK z MOPP Knurowie.

Info: Beata Mazurek