Knurów: 30 sierpnia Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

0
635

Na 30 sierpnia Przewodniczący Rady Miasta Knurów – Tomasz Rzepa zwołuje Nadzwyczajną sesję Rady Miasta, zgodnie z załączonym planem obrad.