Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków zorganizowało spotkanie dla swoich członków. Zarząd pod kierownictwem prezes Lidii Lach, zaprosił również kilkoro gości.

Wśród przybyłych znaleźli się m.in
Tomasz Rzepa – Przewodniczący Rady Miasta Knurów, dr Tomasz Reginek – honorowy Prezes Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków, dr Marian Gabryś – honorowy Członek KSD, Henryk Hibszer – Radny Rady Powiatu.

Życzenia w imieniu swoim i Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa, złożył Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa

Słowo wstępne przekazał dr Tomasz Reginek, przybliżając historię powstania choroby oraz nowinki insulinowe, które dzięki postępowi techniki ułatwiają życie diabetykom.

Prelekcję pt. Słodkie pomiary – samokontrola w cukrzycy, przedstawiła lek. Anna Bożek z towarzyszeniem Gabrieli Tkacz – Ascenisia Diabetes Care.

/arc/