Kronika policyjnaRegionRybnik

KMP Rybnik: Oficerskie akty mianowania

Akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji otrzymało z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku inspektora Rafała Głucha dwóch policjantów, którzy zdali wcześniej egzamin oficerski. Uroczystość odbyła się w rybnickiej jednostce.

Uroczyste wręczenie aktów mianowania na stopnie oficerskie.

Uroczyste wręczanie aktów mianowania, ze względu na ogłoszony na terenie Polski stan epidemii, odbywa się w poszczególnych jednostkach podczas uroczystych zbiórek z zachowaniem reżimu sanitarnego. W sali odpraw rybnickiej komendy akty mianowania podpisane przez Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka otrzymali: podkomisarz Artur-Beszta Borowski oraz podkomisarz Dawid Sputo.

Policjanci mianowani na stopnie oficerskie.

Policjanci na kursie oficerskim w Szczytnie przygotowywali się do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych oraz do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych. Absolwent szkoły oficerskiej, to przede wszystkim ekspert pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej, ale także osoba, która potrafi kierować zespołami ludzkimi i kształtować politykę kadrową. Posiada też umiejętność organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej oraz z podmiotami pozapolicyjnymi. W trakcie kursu policjanci zdają szereg egzaminów, między innymi z różnych dziedzin prawa, zarządzania czy psychologii. Kurs kończy się egzaminem oficerskim.

 

info: kmp rybnik