Czerwionka-Leszczyny

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Antoniego Bery w Czerwionce-Leszczynach zaprasza na akcję oddawania krwi

DO WSZYSTKICH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

 

DAR KRWI DAREM ŻYCIA

 

 

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

im. lek med. Antoniego Bery

w Czerwionce-Leszczynach

zaprasza

na akcję oddawania krwi

dnia12 luty 2016 r. tj. w piątek od godz. 8.00 – 12.00

Czerwionka, ul. Wolności 2 Dom Kultury (MOK)

 

 

Krew może być potrzebna w każdej chwili,

każdemu z nas lub naszym bliskim.

 

Należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość,

oraz książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz.

krew PCK