Ciekawostki z ...InformacjeKnurów

Katowice/Knurów: Arkadiusz Wojdowski oficjalnie otrzymał tytuł Doktora Nauk Społecznych

W miniony wtorek, 26 marca po raz 178 odbyła się promocja doktorska na Uniwersytecie Śląskim. Cztery osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych oraz w tej samej dziedzinie piętnaście osób otrzymało tytuł doktora. Wśród nich był knurowianin, Arkadiusz Wojdowski, który po latach pracy uzyskał tytuł doktorski za publikację pt. „Działalność socjalna w warunkach politycznych lat 1945-1989 – skala lokalna na przykładzie Kopalni „Knurów”.

Na rozdaniu tytułów pojawili się również promotorzy każdego z doktorantów. Każdy z nich miał szansę opowiedzieć kilka słów o swoim podopiecznym i jego pracy. Promotorem knurowianina był dr hab. Marian Mitręga, którzy bardzo pozytywnie opisywał przebieg pracy naukowej Wojdowskiego.

Po ukończeniu Technikum Górniczego w Bytomiu uzyskał on m.in. tytuł licencjata w Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi z zakresu dziennikarstwa, magistra w zakresie komunikacji społecznej, następnie skończył studium podyplomowe w zakresie BHP i Systemów Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną pracy w Katowicach. Ukończył również podyplomowe studium w Zarządzaniu Prawem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uzyskał certyfikat ukończenia Akademii Dyplomacji na Uniwersytecie Śląskim. Promotor podkreślił, że jego doktorant swoją pracę naukową zaczynał jako czynny pracownikiem dołowym dozoru górniczego w KWK „Knurów”.

Dr Mitręga dodał również, że Pan Wojdowski wykorzystując swoje lata i doświadczanie w pracy na kopalni mógł dokonać pewnego bilansu w swojej pracy naukowej. Warto podkreślić, iż według promotora autor doktoratu udokumentował to, co było istotne przy jego wsparciu socjologicznym.

Sam Doktor Mitręga wciąż czeka na papierowe wydanie tego tytułu, który bardzo trafnie promuje nasze miasto.
Nowemu Doktorowi w naszym mieście gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Fragmenty pracy doktorskiej Arkadiusza Wojdowskiego są dostępne na naszej Platformie Informacyjnej jako cykl wpisów „Kopalnia to nie tylko węgiel” 🙂

KOW