InformacjeKnurów

Katowice/Knurów: Adam Rams otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

W czwartek, 20 czerwca w Sali Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się LVII sesja Zgromadzenia Ogólnego naszego Związku, z udziałem znamienitych gości oraz delegatów z gmin i powiatów członkowskich. Podczas sesji uroczyście podsumowano zakończoną kadencję samorządową. Przewodniczący Związku – Piotr Kuczera – wyraził serdeczne podziękowania wszystkim samorządowcom, którzy wspierali rozwój gmin i powiatów z naszego regionu.

Następnie wyróżniono wielokadencyjnych samorządowców, którzy zdecydowali o niekandydowaniu w tegorocznych wyborach do organu wykonawczego gminy, wręczając im Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród odznaczonych osób znalazł się były Prezydent Miasta Knurowa Adam Rams.

Fot. Agnieszka Łyko / Śląski Związek Gmin i Powiatów