Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w związku z organizowanym na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wydarzeniem pn. „Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego” oraz poprzedzającą je próbą generalną w podanych niżej terminach wprowadzone zostaną duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej w Katowicach. 

 • Próba generalna – zmiany od godziny 19:00 dnia 9 sierpnia (piątek) do godziny 11:00 dnia 10 sierpnia 2019 r. (sobota); 
 • Uroczystość główna, tj. „Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego” – zmiany od godziny 19:00 dnia 14 sierpnia (środa) do godziny 18:00 dnia 15 sierpnia 2019 r. (czwartek).

Organizacja tego wydarzenia wymagać będzie całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego oraz funkcjonowania komunikacji publicznej w rejonie alei Korfantego, ulic: Chorzowskiej, Bagiennej, ronda gen. Jerzego Ziętka oraz tunelu pod katowickim rondem wraz z wyjazdami i zjazdami:

 • al. Korfantego: będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Telewizyjną do skrzyżowania z ul. Moniuszki, na całym odcinku, łącznie ze wszystkimi skrzyżowaniami poprzecznymi z ulicami: Karłowicza, Gnieźnieńską, Konduktorską, Kozioła, Słoneczną, z rejonem pętli Słonecznej, ulicami: Katowicką, Olimpijską, Morcinka, Chorzowską,
 • rondo gen. Jerzego Ziętka: nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu,
 • ul. Chorzowska:na odcinku od skrzyżowania z ul. Sokolską do ronda gen. Jerzego Ziętka,
 • ul. Roździeńskiego: wyłączona na odcinku: rondo gen. Jerzego Ziętka – DK86,
 • ul. Bagienna: będzie zamknięta na odcinku od centrum Katowic do rejonu wiaduktu przy ul. Lwowskiej, na całym odcinku łącznie z wszystkimi skrzyżowaniami poprzecznymi z ulicami: Murckowską (zjazdy i wyjazdy na węźle drogowym), Bohaterów Monte Cassino (zjazdy i wyjazdy), Braci Stawowych, 1 Maja, Krakowską,
 • wyłączony z przejazdów zostanie również tunel pod katowickim rondem gen. Jerzego Ziętka.

Zmiany w tramwajowej komunikacji miejskiej dotyczyć będą linii, według poniższego opisu:

Linie tramwajowe nr 0611131619233643:

 • od godziny 19:00 dnia 9 sierpnia (piątek) do godziny 11:00 dnia 10 sierpnia 2019 r. (sobota)
 • od godziny 19:00 dnia 14 sierpnia (środa) do godziny 18:00 dnia 15 sierpnia 2019 r. (czwartek)

Wprowadzane będą sukcesywne zmiany funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej. Spowodowane będą one koniecznością wstrzymania przejazdów i wyłączenia napięcia w rejonie katowickiego ronda gen. Jerzego Ziętka (wszystkie relacje). W związku z tym całkowicie wstrzymana zostanie komunikacja tramwajowa na odcinkach:

 • od katowickiego Rynku przez rondo gen. Jerzego Ziętka do Stadionu Śląskiego,
 • od katowickiego Rynku przez rondo gen. Jerzego Ziętka, pętlę Słoneczną do Siemianowic Śląskich.

W tym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji przejazdów linii tramwajowych, tj.:

 • Linia nr 0  – od ok. godziny 19:00 dokonywać będzie sukcesywnych zjazdów do zajezdni tramwajowej z całkowitym zaprzestaniem kursowania ok. godziny 20:00. Rozpocznie kursowanie od ok. godziny 11:00 dnia 10 sierpnia oraz od ok. godziny 18:00 dnia 15 sierpnia 2019 r.
 • Linia nr  6 – kursować będzie w relacji: Bytom Łagiewniki Zajezdnia – Chorzów Stadion Śląski.
 • Linia nr 11 – kursować będzie w relacji: Chebzie Pętla – Chorzów Stadion Śląski.
 • Linia nr 13 – od ok. godziny 19:00 dokonywać będzie sukcesywnych zjazdów do zajezdni tramwajowej z całkowitym zaprzestaniem kursowania ok. godziny 20:00. Rozpocznie kursowanie od ok. godziny 11:00 dnia 10 sierpnia 2019 r. oraz od ok. godziny 18:00 dnia 15 sierpnia 2019 r.
 • Linia nr 16 – od ok. godziny 19:00 dokonywać będzie sukcesywnych zjazdów do zajezdni tramwajowej z całkowitym zaprzestaniem kursowania ok. godziny 20:00. Rozpocznie kursowanie od ok. godziny 11:00 dnia 10 sierpnia oraz od ok. godziny 18:00 dnia 15 sierpnia 2019 r.
 • Linia nr 19 – kursować będzie w relacji: Bytom Łagiewniki Zajezdnia – Chorzów Stadion Śląski.
 • Linia nr 23 – rozpocznie kursowanie w dniu 10 sierpnia 2019 r. od godziny 11:09 na przystanku Zawodzie Zajezdnia, natomiast zostanie całkowicie zawieszona będzie w dniu 15 sierpnia 2019 r.
 • Linia nr 43 – od ok. godziny 19:00 dokonywać będzie sukcesywnych zjazdów do zajezdni tramwajowej z całkowitym zaprzestaniem kursowania ok. godziny 20:00. Rozpocznie kursowanie od ok. godziny 11:00 dnia 10 sierpnia oraz od ok. godziny 18:00 dnia 15 sierpnia 2019 r.
 • Linia nr 36 – w godzinach zawieszenia kursowania linii tramwajowej nr 16, kursować będzie ze zwiększoną częstotliwością, na swojej podstawowej trasie przejazdu.

Na odcinku: Chorzów Rynek – Katowice Plac Wolności w ww. terminach uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-6.Autobusy tej linii kursować będą z częstotliwością co ok. 10 minut oraz obsługą przystanków:

 • kierunek do centrum KatowicChorzów Rynek (stanowisko nr 3), Chorzów EstakadaChorzów AKSChorzów Stadion Śląski (wjazd kieszeniowy, stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Parkowej), Park Śląski Wejście Główne (stanowisko tymczasowe, przy postoju taxi), Park Śląski Ogród ZoologicznyDąb KościółDąb Silesia Business ParkDąb Huta BaildonKatowice Chorzowska (stanowisko przy ING Bank Śląski), Katowice SokolskaKatowice Plac Wolności
 • kierunek do ChorzowaKatowice Plac WolnościKatowice SokolskaDąb Huta BaildonDąb KościółPark Śląski Ogród ZoologicznyPark Śląski Wejście Główne (stanowisko tymczasowe, przy peronie tramwajowym w kierunku do Katowic), Chorzów Stadion Śląski (stanowisko tymczasowe, przy peronie tramwajowym w kierunku do Katowic), Chorzów AKSChorzów Rynek (stanowisko nr 3).

Zmiany w autobusowej komunikacji miejskiej dotyczyć będą linii, według poniższego opisu:

Linie autobusowe nr: 145611141827304043616670727676N7777N109133149154162177193600657657N662673800801805807808811813814815820830831835840860870908N911911N920930931940AP2AP3AP4:

 • od godziny 19:00 dnia 9 sierpnia (piątek) do godziny 11:00 dnia 10 sierpnia 2019 r. (sobota)
 • od godziny 19:00 dnia 14 sierpnia (środa) do godziny 18:00 dnia 15 sierpnia 2019 r.

Linie autobusowe nr 5, 27, 43, 133, 860: nie będą kursować al. Korfantego na odcinku od Wełnowca do centrum Katowic (al. Korfantego zostanie wyłączona z przejazdu kołowego i tramwajowego). Autobusy tych linii w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku Wełnowiec Plac Alfreda (dodatkowa obsługa dla linii nr 860) do ul. Sokolskiej skierowane zostaną ulicami: Telewizyjną, Bytkowską, Józefowską, Iłłakowiczówny, Misjonarzy Oblatów, Grażyńskiego, Morcinka, Sokolską. W kierunku do Siemianowic Śląskich skierowane zostaną ulicami: Sokolską, Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Słoneczną, Józefowską, Bytkowską, Telewizyjną. Obowiązywać będzie obsługa wszystkich przystanków autobusowych zlokalizowanych na wytyczonej trasie przejazdu.

Obowiązywać będzie obsługa wszystkich przystanków autobusowych zlokalizowanych na wytyczonej trasie przejazdu.

Linie autobusowe nr 11, 61, 70, 109, 177, 600, 657, 911, 911N: nie będą kursować ul. Katowicką na odcinku od skrzyżowania z al. Korfantego do skrzyżowania z ul. Markiefki. Autobusy tych linii w kierunku centrum Katowic skierowane zostaną ulicami: Markiefki, Ryszarda, Wróblewskiego, Bohaterów Monte Cassino, 1 Maja, Warszawską, Szkolną, Moniuszki, Skargi, Mickiewicza (za wyjątkiem linii 109, która skieruje się do ul. Sokolskiej i dalej do Misjonarzy Oblatów), do włączenia się na swoje rozkładowe trasy, tj. linie nr: 11, 61, 177, 657 na przystanku Katowice Plac Wolności, linia nr 70 na przystanku Katowice Zajezdnia [nż], a linie nr 600, 911 i 911N na przystanku Katowice Dworzec.  W kierunku do Bogucic i Dąbrówki Małej autobusy linii 11, 70, 109, 177, 600, 657 po obsłudze przystanku Katowice Plac Wolności (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. 3-go Maja, pomiędzy placem Wolności a skrzyżowaniem z ul. Słowackiego) skierowane zostaną ulicami: 3-go Maja, Słowackiego, nastąpi przejazd przez podziemny dworzec autobusowy z obsługą przystanku Katowice Dworzec (stanowisko nr 4) – na przystanku Katowice Dworzec kurs rozpoczną linie 61, 911 i 911N – potem ulicami Dworcową, Kościuszki, placem Miarki, Wojewódzką, Francuską, Warszawską, 1 Maja, Bohaterów Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, Leopolda. Przystanek Bogucice Kościół tymczasowo usytuowany zostanie: w  kierunku centrum przy ul. Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej przy ul. Wróblewskiego.    

Linie autobusowe nr 6, 820, 830, 840, 870: po obsłudze przystanku Katowice Chorzowska skierowane zostaną ul. Sokolską do przystanku Katowice Plac Wolności, który będzie dla tych linii zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym. W kierunku powrotnym do Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic, Tarnowskich Gór autobusy tych linii skierowane zostaną ulicami: Sokolską i Chorzowską do włączenia się na swoje rozkładowe trasy przejazdu. Autobusy tych linii oprócz przystanku Katowice Plac Wolnościobsługiwać będą dodatkowo przystanek Katowice Sokolska, który stanowić będzie alternatywę za przystanek na stałej trasie przejazdu, tj. Katowice Mickiewicza oraz Katowice Piotra Skargi. Dodatkowo autobusy linii nr: 820 i 840 obsługiwać będą przystanki: Dąb Huta Baildon (kierunek do Chorzowa) oraz Chorzów AKS (oba kierunki).

Linie autobusowe nr 40, 800, 801, 805, 807, 808, 811, 814, 815, 831, 835, AP2, AP3: – w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanków Dąbrówka Mała Centrum Handlowe i  Dąbrówka Mała Pawilon Agata skierowane zostaną ul. Murckowską, 1 Maja, Warszawską, Szkolną, Moniuszki do przystanku Katowice Piotra Skargi. W kierunku powrotnym do Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina po obsłudze przystanku Katowice Piotra Skargi autobusy tych linii skierowane zostaną ulicami: Słowackiego, przejazd przez podziemny dworzec autobusowy (obsługa przystanku Katowice Dworzec – stanowisko nr 4), Dworcową, Wojewódzką, Damrota, Francuską, Górnośląską, Murckowską do włączenia się na swoje rozkładowe trasy przejazdu.

Linie autobusowe nr 1, 4, 14: skierowane zostaną do przystanku Katowice Mickiewicza który będzie dla tych linii zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym. Linia autobusowa nr 4 skierowana zostanie trasą linii nr 1 i 14, tj. z obsługą Osiedla Paderewskiego. W kierunku powrotnym do Tychów po obsłudze przystanku Katowice Mickiewicza autobusy tych linii skierowane zostaną ulicami: Słowackiego, nastąpi przejazd przez podziemny dworzec autobusowy (obsługa przystanku Katowice Dworzec przez stanowisko nr 4), Dworcową, Wojewódzką, Damrota, Francuską oraz Górnośląską. Potem nastąpi przejazd przez „Węzeł Murckowska” w kierunku Sosnowca – Murckowską, Gospodarczą, Trzech Stawów i Murckowską, dokonując powrotów w stronę Giszowca.

Linia autobusowa nr 30 w kierunku Giszowca po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” skierowana zostanie ulicami:  Sokolską, Plac Wolności, Słowackiego, przejazd przez podziemny dworzec autobusowy z obsługą przystanku „Katowice Dworzec” stanowisko nr 4, Dworcową, Wojewódzką, Francuską, Warszawską, 1 Maja, Obrońców Westerplatt, Bednorz, Lwowską do włączenia się na swoją rozkładowa trasę przejazdu. W kierunku do centrum Katowic oraz Siemianowic Śląskich po obsłudze przystanku „Wilhelmina Skrzyżowanie” autobusy tych linii dokonywać będą przejazdu przez dzielnicę Szopienice z przejazdem ulicami: Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Warszawską, Szkolną, Moniuszki do przystanku „Katowice Mickiewicza” obsługując wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na wytyczonej drodze objazdowej.

Linie autobusowe nr 76, 77, 149, 162: – skierowane zostaną do przystanku Katowice Mickiewicza, który będzie dla tych linii zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym. W kierunku centrum Katowic,po obsłudze przystanku Wilhelmina Skrzyżowanie autobusy tych linii dokonywać będą przejazdu przez dzielnicę Szopienice z przejazdem ulicami: Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Warszawską, Szkolną, Moniuszki do przystanku Katowice Mickiewicza. W kierunku powrotnym do Mysłowic, po obsłudze przystanku Katowice Mickiewicza, autobusy tych linii skierowane zostaną ulicą Słowackiego, nastąpi przejazd przez podziemny dworzec autobusowy (obsługa przystanku Katowice Dworzec przez stanowisko nr 4) i dalej ulicami: Dworcową, Wojewódzką, Francuską, Warszawską, 1 Maja, Obrońców Westerplatte, Bednorza, Lwowską do włączenia się na swoje rozkładowe trasy przejazdu. Kursy nocne realizowane przez linie nr 76N i 77N skierowane zostaną identycznymi trasami objazdowymi z zakończeniem trasy na swoim stałym przystanku, tj. Katowice Dworzec.

Linia autobusowa nr 154: w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku Dąbrówka Mała Pawilon Agata skierowana zostanie ul. Murckowską, 1 Maja, Warszawską, Szkolną, Moniuszki, Skargi, Mickiewicza, Sokolska do włączenia się na swoją rozkładową trasę przejazdu na przystanku Katowice Plac Wolności. W kierunku powrotnym do Sosnowca po obsłudze przystanku Katowice Drzymały skierowane zostaną przez Pl. Miarki, a następnie ulicami: Wojewódzką, Damrota, Górnośląską, Murckowską do włączenia się na swoją rozkładową trasę przejazdu.

Linia autobusowa nr 193: w podanym terminie zakończy kursy na przystanku Józefowiec Osiedle.

Linie autobusowe nr 18, 66, 931: w kierunku do Zawodzia po obsłudze przystanku Wilhelmina Skrzyżowanie autobusy tych linii dokonywać będą przejazdu przez dzielnicę Szopienice z przejazdem ulicami: Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte, 1 Maja do swojego stałego przystanku końcowego Zawodzie Zajezdnia. W kierunku przeciwnym z uwagi na brak możliwości wjazdu na ul. Bagienną, autobusy tych linii skierowane zostaną również przez dzielnicę Szopienice. Z przejazdem ulicami: 1 Maja, Obrońców Westerplatte, Bednorza, Lwowską, do włączenia się na swoje rozkładowe trasy przejazdu.

Linia autobusowa nr 662 nie będzie kursować al. Korfantego na odcinku od Wełnowca do Centrum Handlowego Silesia City Center (al. Korfantego zostanie wyłączona z przejazdu kołowego i tramwajowego). Autobusy tych linii w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Wełnowiec Plac Alfreda” skierowane zostaną ulicami: Telewizyjną, Bytkowską, Józefowską do włączenia się na swoją rozkładową trasę przejazdu. W kierunku do Siemianowic Śląskich po obsłudze przystanku „Józefowiec Szpital” skierowane zostaną ulicami: Józefowską, Bytkowską, Telewizyjną do włączenia się na swoją rozkładową trasę przejazdu.

Linia autobusowa nr 673: w kierunku Giszowca i Murcek po obsłudze przystanku Katowice Chorzowska skierowana zostanie ulicami: Sokolską, plac Wolności, Słowackiego, przejazd przez podziemny dworzec autobusowy z obsługą przystanku Katowice Dworzec stanowisko nr 4, Dworcową, Wojewódzką, Damrota, Francuską, Górnośląską, przejazd przez „Węzeł Murckowska” w kierunku Sosnowca, Murckowską, Gospodarczą, Trzech Stawów, Murckowską dokonując powrotów w stronę Giszowca. W kierunku do centrum Katowic oraz Osiedla Tysiąclecia po obsłudze przystanku Kolonia Zuzanna [nż] autobusy tej linii skierowane zostaną ulicą Górnośląską, Graniczną, Powstańców, Francuską, Warszawską, Szkolną, Moniuszki, Skargi do ul. Mickiewicza.

Linia autobusowa nr 920: skierowana zostanie do przystanku Katowice Mickiewicza, który będzie dla tej linii zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym. W kierunku centrum Katowic autobusy tej linii po obsłudze przystanku Kolonia Zuzanna [nż] skierowane zostaną do przejazdu przez Osiedle Paderewskiego z wykorzystaniem przejazdu ulicami: Górnośląską, Graniczną, Powstańców, Francuską, Warszawską, Szkolną, Moniuszki, Skargi, Mickiewicza. W kierunku powrotnym po obsłudze przystanku Katowice Mickiewicza autobusy tych linii skierowane zostaną ulicami: Słowackiego, przejazd przez podziemny dworzec autobusowy (obsługa przystanku Katowice Dworzec stanowisko nr 4), Dworcową, Wojewódzką, Damrota, Francuską, Górnośląską, przejazdem przez „Węzeł Murckowska” w kierunku Sosnowca, Murckowską, Gospodarczą, Trzech Stawów, Murckowską dokonując powrotów w stronę Giszowca.

Linia autobusowa nr 930: w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku Janów Lwowska Szkoła skierowana zostanie przez dzielnicę Szopienice z przejazdem ulicami: Lwowską, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Szkolną, Moniuszki, Skargi, Mickiewicza. W kierunku powrotnym do dzielnicy Nikiszowiec, po obsłudze przystanku Katowice Dworzec, skierowana zostanie ulicami: Dworcową, Wojewódzką, Francuską, Warszawską, 1 Maja, Obrońców Westerplatte, Bednorza, Lwowską do włączenia się na swoją rozkładową trasę przejazdu.

Linia autobusowa nr 940: w podanych godzinach w obu kierunkach skierowana zostanie przez Osiedle Paderewskiego.

Linia autobusowa AP4 w kierunku centrum Katowic skierowana zostanie ulicami: Górnośląską, Graniczną, Powstańców, Francuską, Warszawską, Szkolną, Moniuszki, Skargi, Mickiewicza, Słowackiego. W kierunku powrotnym do Tychów po obsłudze przystanku „Katowice Dworzec” skierowana zostanie ulicami: Dworcową, Wojewódzką, Damrota, Francuską, Górnośląską, przejazdem przez „Węzeł Murckowska” w kierunku Sosnowca, Murckowską, Gospodarczą, Trzech Stawów, Murckowską dokonując powrotów w stronę Giszowca.

Dodatkowe zmiany wprowadzane dla potrzeb wydarzenia

pn. „Defilady z okazji Święta Wojska Polskiego” w dniu 15 sierpnia 2019 r.

 Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że z uwagi na przewidywane zwiększone zapotrzebowanie na komunikację publiczną w dojazdach na ww. wydarzenie wprowadza zwiększenie oferty komunikacji publicznej (dodatkowe kursy), realizowanej liniami tramwajowymi nr: 71520 oraz liniami autobusowymi nr: 297632820840.

Uruchomione zostaną specjalne bezpłatne linie autobusowe oznaczone symbolem S1 i S2 zapewniające dojazd i powrót z wyznaczonych przez Organizatora parkingów w rejon wydarzenia. Przedmiotowe parkingi wyznaczone zostały w rejonie Centrum Handlowego Silesia City Center oraz IKEA, Salonu Meblowego AGATA.

 • S1 relacja: „Katowice Szkolna” – „Dąbrówka Mała Nowosam”
 • S2 relacja: „Dąb Silesia City Center” – „Katowice Chorzowska” – „Katowice Plac Wolności”

Nadmieniamy, że zastosowana tymczasowa trasa przejazdu w rejonie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska) spowodowana jest koniecznością wyłączenia ruchu drogowego w ul. Jagiellońskiej i Lompy na czas obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 100. Rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Info: ZTM


Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż na czas obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach, tj. 15 sierpnia 2019 roku (czwartek), uruchomione zostaną specjalne bezpłatne linie autobusowe oznaczone symbolem S1 i S2, zapewniające dojazd i powrót z wyznaczonych przez Organizatora parkingów w rejon wydarzenia. Przedmiotowe parkingi wyznaczone zostały w rejonie centrum handlowego Silesia City Center, marketu IKEA oraz salonu meblowego Agata.

 • S1 relacja: Katowice Szkolna – Katowice Dąbrówka Mała Nowosam
 • S2 relacja: Katowice Dąb Silesia City Center  Katowice Chorzowska  Katowice Plac Wolności

Info: ZTM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here