Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny

Katowice/Czerwionka-Leszczyny: OZE – program grantowy dla mieszkańców

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała ok. 27,5 mln zł z Unii Europejskiej na udzielanie grantów na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i elektryczną na potrzeby socjalno-bytowe oraz magazynowanie energii, kampanię edukacyjną i działania proekologiczne.

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

W ramach pozyskanych środków mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny będą mogli otrzymać 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych na:

– Powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. (nie więcej niż 35 000 zł)
– Powietrzną pompę do c.w.u. (nie więcej niż 12 000 zł)
– Magazyn energii elektrycznej, jeśli posiadacie już instalację fotowoltaiczną (nie więcej niż 35 000 zł)
– Instalację fotowoltaiczną z systemem monitorowania oraz z magazynem energii elektrycznej (nie więcej niż 55 000 zł)
– Instalację fotowoltaiczną, powietrzną pompą ciepła do c.o. oraz c.w.u., magazyn energii elektrycznej oraz system zarządzania energią (nie więcej niż 104 000 zł).

Łączna liczba instalacji w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny: 510.

Projekt „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gmina Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany” realizowany jest w partnerstwie siedmiu gmin, a jego łączna wartość wynosi ponad 181 mln zł, w tym dofinansowanie z UE – ponad 143 mln zł.

„Mówi się często, że smog nie ma granic administracyjnych. Cieszę się, że połączyliśmy siły w ramach naszego regionu i realizujemy projekt partnerski we współpracy siedmiu gmin. Inwestycja w odnawialne źródła energii to inwestycja w naszą przyszłość” – zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski – „Pozyskane środki trafią bezpośrednio do naszych mieszkańców, cieszę się, bo widać duże zainteresowanie społeczne inwestycjami w OZE. Warto podkreślić, że to kolejny tego typu projekt. Wcześniej w Czerwionce-Leszczynach zrealizowaliśmy podobne zadanie na kwotę ponad 20 mln zł. Walczymy wspólnie o czyste powietrze, a ten dofinansowany z Unii Europejskiej projekt stanowi ważny etap w naszych działaniach, jest zarazem odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców” – dodał Burmistrz.

O naborze do projektu będziemy Państwa informować z wyprzedzeniem. Prognozujemy, że nastąpi on za około kilka tygodni.

Finansowanie projektu dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

– Wartość projektu: 34 834352,94 zł
– Dofinansowanie 27 419 200,00 zł

Projekt jest odpowiedzią na problemy województwa śląskiego zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” Zielone Śląskie. Wskazano tu, że główną przyczyną złej jakości powietrza jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, a poprawa jakości powietrza jest kluczowym wyzwaniem dla województwa. Projekt odpowiada na wyzwania stojące przed gminami pełniącymi: funkcje społeczno-gospodarcze, z problemami środowiskowymi, w transformacji górniczej, dla których wyzwaniem jest ukierunkowanie wsparcia na poprawę jakości środowiska. Rozwój energetyki rozproszonej przyczyni się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także do kształtowania postaw proekologicznych.

Dziś gratulacje z rąk Marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Wicemarszałka Łukasza Czopika, Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Mirosława Mazura oraz radnego Sejmiku Śląskiego Grzegorza Wolnika odebrali przedstawiciele gmin – beneficjenci konkursu.

Info: UMiG Czerwionka-Leszczyny