Karta ”Dużej Rodziny” nowy program rządu

0
685
27.05.2014 r. nastąpiło Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W dzienniku ustaw ukazało się 5.06.2014r.
Program ma na celu promowanie pozytywnego modelu rodziny wielodzietnej, umacnianie , wspieranie, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych.

Program ruszył już od 16.06.2014 r. dlatego też już można ubiegać się w gminach o wydanie kart ”Duża Rodzina ” po uprzednim złożeniu wniosku.
    Gmina Knurów uczestniczy w programie ”Rodzina 3+”dzięki temu wprowadzono szereg ulg i zniżek dla mieszkańców miasta.
karta3+
Wniosek o kartę ” Duża Rodzina” należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego pokój 112 na ulicy Ogana 5 w Knurowie.
Pierwsze karty mogą być wydawane już w lipcu.