Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej: Konkurs dla uczniów szkół średnich

0
1231

Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem:

Elektronika by żyło się łatwiej

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych, politechnicznych i techników elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być:

 • układy elektroniczne,
 • systemy mechatroniczne,
 • aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
 • aplikacje na mikrokontrolerach,
 • aplikacje na smartfony i tablety,
 • programy komputerowe,
 • inne.

Zakres zastosowań może obejmować między innymi:

 • wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących, niedosłyszących, mających problemy z komunikacją, poruszaniem itp.),
 • elektronika dla zdrowia – rozwiązania wspomagające trening, dietę oraz kuracje,
 • domowe systemy bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, symulatory obecności osób i zwierząt obronnych),
 • automatyka domowa – automatyczne systemy ogrzewania i wentylacji, sterowanie bramami, oknami oraz roletami,
 • systemy dokarmiania zwierząt domowych oraz podlewania roślin podczas nieobecności domowników,
 • stacje meteorologiczne,
 • systemy odmierzania czasu (np. rejestrowanie czasu użytkowania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych)
 • systemy oświetlenia awaryjnego,
 • wszelkie urządzenia ruchome – w tym modele pojazdów, robotów kroczących, obiektów latających,
 • urządzenia warsztatowe – przyrządy pomiarowe, zautomatyzowane obrabiarki, drukarki 3D,
 • inne.

Do konkursu można zgłaszać projekty oryginalne, jak również projekty już prezentowane w innych konkursach. Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i zespołowe – np. będące efektem działalności kół zainteresowań.

Osoby zamierzające wziąć udział w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie rejestracji podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela – opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 15 lutego 2018. Uczestnicy mogą sprawdzać i uzupełniać swoje dane a także przesyłać pliki z opisem projektu logując się w panelu uczestnika.

Opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nie przekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę Konkursu do dnia 28 lutego 2018. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określone są w Regulaminie oraz szablonie projektu można znaleźć na stronie Konkursu.

Spośród autorów przesłanych projektów wyłonione zostanie grono finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie, który odbędzie się początkiem kwietnia 2018 w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Uczestnicy finału przedstawią swoje projekty w formie 10 minutowej prezentacji. Spośród finalistów wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Nagrody przewidziane są również dla szkół, z których wywodzą się laureaci.

Na cele realizacji projektu konkursowego uczestnicy, jak i ich szkoły mają możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach sterowników LOGO! z oprogramowaniem – link. Oferta może ulec zmianie.

Patronem konkursu jest wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich orazElektronika Praktyczna.

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie dostępnym na stronie konkursu.

Ważne daty:
15.01.2018 – termin wczesnej rejestracji – zarejestrowanie uczestnika do tego terminu pozwoli usprawnić przeprowadzenie dalszych etapów konkursu
15.02.2018 – ostateczny termin rejestracji uczestników
28.02.2018 – termin przysyłania prac konkursowych
15.03.2018 – termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu oraz listy finalistów
5.04.2018 – uroczysty finał w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej
Ze względów organizacyjnych niektóre daty mogą jeszcze ulec zmianie.
W razie pytań prosimy o kontakt: konkurs@iele.polsl.pl, tel. 32 237 18 45

Zapraszamy do udziału.

Więcej informacji na stronie http://iele.polsl.pl/ie3/index.php/instytut/dla-szkol/konkurs-dla-uczniow-szkol-srednich