Czerwionka-LeszczynyGierałtowiceKnurówNewsy

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach nt. badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Katowicach w związku z realizacją w terenie badań ankietowych przekazuje niezbędne informacje dotyczące przedmiotowych działań:

Wśród wszystkich badań prowadzonych przez statystykę publiczną, statystyczne badania ankietowe spełniają szczególną rolę w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej.

 • Badania prowadzone są metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju: w wylosowanych mieszkaniach, gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, na przejściach granicznych, w wybranych placówkach handlowych.
 • Badania realizowane są przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego, którzy pozyskują informacje od respondentów bezpośrednio – w formie wywiadu lub telefonicznie;
  w niektórych badaniach istnieje możliwość samodzielnego wypełniania formularzy.
 • Zagwarantowana jest poufność informacji przekazywanych przez respondentów; obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej.
 • Wyniki badań ankietowych są szeroko wykorzystywane: na ich podstawie opracowywane są analizy, publikacje dotyczące różnych dziedzin życia; dane stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji i lokalnych inicjatyw, tworzenia planów rozwoju na wszystkich szczeblach zarządzania; służą także każdemu, przeciętnemu obywatelowi.

 

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2016 r. przez statystykę publiczną, obowiązujące wzory formularzy http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/harmonogram.htm

Powodzenie badań ankietowych, ich kompletność, a co za tym idzie jakość zależy w znacznej mierze od przychylności respondentów dla ich realizacji.

Wszelkie pojawiające się informacje medialne informujące o krążących oszustach sprawiają, że ludzie stają się mniej ufni i z uwagi na własne bezpieczeństwo nie chcą rozmawiać z nieznajomymi.  W pełni rozumiemy dbałość o bezpieczeństwo, w szczególności osób starszych i samotnie zamieszkujących oraz ich obawy przed oszustami. Jednak w badaniach reprezentacyjnych, opartych na wylosowanej próbie i podlegających uogólnieniom liczy się każda odpowiedź na pytanie ankietera (osobiście, czy poprzez telefon), każda ma wpływ na kształt wyników badań.

Poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące ankieterów:

 • Przeprowadzający badanie ankieter może wykonywać  pracę tylko  z ważną legitymacją i upoważnieniem, potwierdzającymi jego tożsamość, jako pracownika Urzędu Statystycznego.
  Tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego można sprawdzić:

  • dzwoniąc pod numer  32 77 91 291, 32 77 91 200 wew. 291 lub kom. 695 255 244
  • kontaktując się drogą elektroniczną z Kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych
   p. Dorotą Gwóźdź  email D.Gwozdz@stat.gov.pl.

 

Można najpierw sprawdzić tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Katowicach     i dopiero wówczas uzgodnić termin wizyty ankietera.
Takie działanie  zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i jednocześnie pozwoli wykonywać pracę ankieterom.

Link do wzorów legitymacji i upoważnienia:  http://katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/