Gierałtowice

Informacja o zmianie stawki opłaty …

Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od stycznia 2016 r. ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gierałtowice zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty będzie wynosiła10,50 zł za osobę za miesiąc.

Ustalono wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości19,50 zł za osobę za miesiąc.

 

 

smieci