Dotyczy: Informacja o wstrząsie o energii E > 1,0 x 105 J zarejestrowanym w rejonie Ściany B-12 pokł. 401 w JSW S.A. KWK „Budryk”:

1. Wstrząs zarejestrowano na obszarze górniczym KWK „Budryk”
2. Data wstrząsu: 17 luty 2020r. o godz. 20 24’ 27”
3. Współrzędne wstrząsu w układzie Sucha Góra:
X = 23725
Y = 6155
Z > -500
4. Współrzędne wstrząsu w układzie 2000:
X = 5562683
Y = 6556334
5. Energia [ J ] = 3,5 x 106 J
6. Lokalizacja epicentrum:

Epicentrum wstrząsu znajduje się w zachodniej części miasta Mikołów w sołectwie
Bujaków na terenie użytkowanym głównie rolniczo. Najbliższa zabudowa znajduje
się na Osiedlu Michalskie Doły (ulice Akacjowa, Olchowa, Cyprysów, Kalinowa,
Cedrowa).

Info: ornontowice.pl