IMGW ostrzega: Trująca chmura z Ukrainy przyszła na Śląsk

0
52608
Zanieczyszczony pył spływający wraz z masami powietrza nad Polskę z Ukrainy, gdzie na wschodzie doszło do poważnych pożarów, może osiadać także w woj. śląskim. 

Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach wydał informację o ryzyku przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

– Przewidywano wystąpienie ryzyka od godz. 15:00 dnia 01.10.2020 r. na obszarze województwa śląskiego. Przyczyną jest napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów w obwodzie Ługańskim na Ukrainie – czytamy w komunikacie.

Z powodu wysokiego stężenia pyłu zawieszonego GIOŚ zaleca, aby osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci ograniczyły przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Pozostałe osoby powinny jak najbardziej ograniczyć aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. Inspektorat ochrony środowiska podkreśla, że drobny pył unoszący się w powietrzu może ograniczyć widoczność.

foto: IMGW