III Sesja Rady Powiatu Gliwickiego

0
711


29 stycznia odbyła się III sesja Rady Powiatu Gliwickiego tej kadencji. Nastąpiła na niej zmiana w składzie Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Adam Wojtowicz, pełniący funkcję członka Zarządu Powiatu Gliwickiego od listopada ub. roku, złożył rezygnację, motywując to względami rodzinnymi. Za bardzo dobrą pracę w Zarządzie podziękował mu starosta gliwicki Waldemar Dombek.

Na nowego członka Zarządu radni wybrali Jacka Zarzyckiego – to obecny radny z okręgu nr 5, obejmującego gminy Toszek i Wielowieś, należący do Klubu Radnych Porozumienie Powiatu Gliwickiego.
Jest doświadczonym samorządowcem, ma ponad 23 lata stażu zawodowego na różnych stanowiskach w administracji samorządowej. Studia ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek administracja, dodatkowo zaś ma ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i PR. Przez 14 lat prezes stowarzyszenia „Dobro Dziecka” w Toszku. Ostatnie 4 lata prowadził sprawy związane z ochroną środowiska w prywatnej firmie zajmującej się odzyskiem odpadów.
Wyboru w skład Zarządu Powiatu Gliwickiego pogratulowała Jackowi Zarzyckiemu obecna na sesji poseł Krystyna Szumilas.

Podczas sesji radni zapoznali się z inwestycjami drogowymi, prowadzonymi obecnie przez powiat – przebudową mostów w Leboszowicach i Pławniowicach oraz tzw. Szlakiem Europejskim. Obejrzeli również prezentację, dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Następnie – w większości jednogłośnie – przyjęli dziewięć uchwał. Dotyczyły one m.in. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Gliwickiego na 2015 rok, powołania członków Kapituły nagrody „Bene Meritus” (znaleźli się w niej przedstawiciele wszystkich ośmiu gmin wchodzących w skład powiatu) oraz bieżących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2015-2018 i w uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok.

Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego zaplanowana została na 26 lutego.

sesja J_ Zarzycki

info:starostwo.gliwice.pl