Idą dobre zmiany – felieton Tadeusza Puchałki

1
1268

W trudnych czasach powiało nadzieją;
Zaostrzają się przepisy UE mające na celu ochronę środowiska, emisji spalin itd. Jak się okazuje na Śląsku od dawna prowadzone są badania mające na celu dostosowanie do rygorystycznych wymogów i zaleceń unijnych w oparciu o nasze polskie technologie, nie powodując przy tym zagrożeń w postaci zamykania kopalń na przykład.

Członkowie zespołów autorskich zajmujących się tym tematem zapewniają, że są w stanie sprostać najsurowszym zaleceniom Unii, a przy tym nie chodzi tu tylko o ograniczenie emisji CO2, ale także opracowywane są i sprawdzane w praktyce środki, które w oparciu o naszą myśl techniczną a także opracowania polskich naukowców, pozwalają na rekultywację zdegradowanej, wyeksploatowanej i wyjałowionej gleby. Tak więc nie chodzi tu tylko o samą ochronę przed emisją spalin, ale także o przekazanie rolnictwu odpowiednich „narzędzi”, które w efekcie mogłyby zwiększyć plony, a dalej produkcję zdrowej, nieskażonej żywności.

Wiele miejsca w spotkaniu poświęcono problemom związanym z odpowiednim zasilaniem elektrociepłowni, a więc paliwem i wykorzystaniem tego co pozostaje w wyniku spalania. Rozwiązania, projekty a także dokumentację pozwalającą na szczegółowe zapoznanie się z przebiegiem badań i możliwością wdrożenia w przemyśle tychże rozwiązań, przekazano drogą bogatego materiału multimedialnego podczas prelekcji wygłoszonej przez autora technologii Janusza Bauerka.

Należy przypomnieć, iż wszystkie te propozycje zostały przekazane stronie rządowej, i zostały przyjęte ze zrozumieniem. Na żądanie p. Anny Madyniak, osoby prowadzącej, z Departamentu Energetyki przesłany został TEASER opisujący nasze technologie informował Bauerek. Po zapoznaniu się z treścią materiału, w dniu 12 lipca zwołano konferencję w której brali udział przedstawiciele strony rządowej w składzie Anna Madyniak; Starszy Specjalista Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii Waldemar Łagoda, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii Edward Słoma. W trakcie spotkania dołączył pan Rafał Szymański Gł. Specjalista Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Analiz.

Stronę grupy opracowującej procesy technologiczne udokumentowane w skali przemysłowej, potwierdzone przez Sprawozdania firm z akredytacją PCA – Polskiego Centrum Akredytacji reprezentowali; Jerzy Kwiatkowski; Koordynator zespołu autorskiego WNM, (Z.A.), Janusz Bauerek; Autor technologii, moderator ZA., Robert Wrzosek; Przedstawiciel ENEA Logistyka Sp..z o.o., Karol Kosowski; Prezes ITP – ENERGIA Sp. z o. o.

Należy podkreślić dodaje mój rozmówca, że spotkanie do którego doszło było wynikiem decyzji Ministra Energii, który polecenie o dalszej realizacji tego tematu dekretował sygnaturą akt. RPW/11620/2017), dot. spraw związanych z redukcją szkodliwych emisji przy zachowaniu norm zgodnych z dyrektywami IED wraz z konkluzjami UE z maja 2017 roku, przekazując tym samym swoją decyzję, do Departamentu Energetyki, z poleceniem zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Spotkanie które odbyło się w dniu 12 lipca 2017 roku, miało na celu przedstawienie gotowych rozwiązań mających na celu sprostanie wymaganiom dyrektyw UE w zakresie czystych technologii węglowych informował mój rozmówca. Posiadamy gotowe do realizacji projekty, także poparte dowodami w postaci przeprowadzonych badań.

Skoro dzięki takim rozwiązaniom przy zastosowaniu kwasu huminowego na pustyni może wyrosnąć gaj oliwny, rodzący dorodne owoce, świadczyć może o tym, że środki, które jesteśmy w stanie wytworzyć u nas, na bazie surowców znajdujących się w kraju, z powodzeniem są w stanie wspomóc naszych rolników czy sadowników w zakresie nawożenia gleby, i jej rekultywacji. Należy pamiętać, że ciągle mamy na uwadze całkowicie naszą myśl techniczną i naukową, popartą doświadczeniami, z wykorzystaniem naszych surowców. Kolejną naszą propozycja może być chociażby; „Metoda pierwotna redukcji szkodliwych emisji”. Polega ona na redukcji szkodliwych emisji w źródle wytwarzania energii, np. w palenisku kotła. Nasze technologie realizują redukcje poprzez, kompozycje spalanego materiału z Sorbentem zawierającym kompozyty redukujące SO2, Nox, metale ciężkie w tym rtęć Hg, a także podwyższające o ok. 400 stopni Celsjusza temperaturę płynięcia popiołu w celu uniknięcia spiekalności spalanego materiału, znana jest także instalacja wtrysku IW Sorbentów do paleniska kotła – dodaje.😉, Podany przykład jest oczywiście jedną z wielu naszych propozycji, które obejmują właściwie wszystkie resorty i gałęzie naszej gospodarki.

Nasz program wdrożeniowy oparty jest na technologiach nieformalnej organizacji Wynalazców, działającej twórczo od 25 lat. Skupia ona dodaje Bauerek polskich wynalazców, twórców, technologów, projektantów, techników i naukowców. Zachęcam czytelników do zapoznania się z naszymi opracowaniami („Program Wdrożeniowy dla Siłowni Okrętowych, Zakładów Przemysłowych i Samorządów”) – Zespół Autorski WNM Wodzisław Śląski 12 czerwca 2017 r.
Temat jest rozległy i z pewnością wymaga głębokiej analizy ze strony tak rządu jak odpowiednich resortów takich jak energetyka, rolnictwo, farmacja czy firmy zajmujących się chociażby kosmetyką bo i takimi badaniami się zajmujemy wspomina autor technologii.

Staramy się w porę reagować na to czego od nas oczekuje Unia Europejska, podkreślam mówi Bauerek, że chodzi tu głównie o to, by chronić i bronić nasze polskie interesy. Uważam, że jesteśmy w stanie chronić środowisko naturalne na bazie naszych zasobów naturalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny i inne bogactwa naturalne których mamy pod dostatkiem), bez konieczności wykorzystywania środków, którymi nie dysponujemy. Zdajemy sobie sprawę, że zostało niewiele czasu – niezwykle cenne jest zatem poważne potraktowanie tego problemu przez stronę rządową. Pierwszy krok został zrobiony oby zaowocował długofalową współpracą dodaje.

Z pewnością ten krótki materiał informacyjny nie wyczerpuje złożoności problemu i warto moim zdaniem informować opinię publiczną na bieżąco o naszych pracach zmierzających do poprawy złej sytuacji jeżeli chodzi o kondycję naszego środowiska naturalnego, informował autor projektów. Upieram się przy stwierdzeniu, że Polacy na swoim podwórku są w pełni zdolni do sprostania tym problemom, konieczna jest tylko współpraca i to natychmiast. Warto przypomnieć słowa dyrektora Edwarda Słomy, który podkreślił w swojej wypowiedzi kilkakrotnie iż „Polski węgiel będzie dominował, a potrzeby na ten surowiec rosną”.

Przedstawiciel rządu znalazł czas także na to, by z troską poruszyć temat Śląska i jego problemów nie tylko związanych bezpośrednio z górnictwem. Widać więc idące dobre zmiany, zaś chęć współpracy tak odległych regionów jak chociażby Szczecin, czy tak poważne firmy jak, ENEA LOGISTYKA, czy ENERGIA pozwala mieć nadzieje, że szybko tym razem, uda się przejść od rozmów do czynów. Jesteśmy także gotowi do współpracy z urzędami miast i gmin, czekamy na zaproszenia samorządowców, gdzie na spotkaniach omówimy problemy które nurtują w tym zakresie mieszkańców wielkich i małych aglomeracji. Mając na uwadze „wielką energetykę”, nie zapominamy przy tym o małych gospodarstwach wspomina Bauerek.

Z Januszem Bauerkiem autorem wielu opracowań mających na celu poprawienie sytuacji związanej z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, a także właściwą gospodarką zasobami bogactw naturalnych w Polsce, w oparciu o rodzime technologie rozmawiał dla portalu „IKnurow.pl” – Tadeusz Puchałka.

 

1 KOMENTARZ

Comments are closed.